Forældre som samarbejdspartnere 0-18 år

”Forældre som samarbejdspartnere” beskriver Ballerup Kommunes værdier for det fælles og forpligtigende samarbejde mellem forældre og professionelle i dagtilbud, skoler/BFO og klubber. 
 
I Ballerup Kommune er borgere og kommune fælles om at skabe de bedste vilkår for børnenes fremtid, og det styrkes af et godt samarbejde. De professionelle skal møde forældre og borgere i øjenhøjde, og forældrene skal opleve et forpligtigende, anerkendende og koordineret samarbejde. 
 
Forældre som samarbejdspartnere hænger tæt sammen med Ballerup Kommunes Børne- og Ungestrategi ”Fællesskab for alle – Alle i fællesskab”, hvis omdrejningspunkt er at skabe trivsel, udvikling og læring for børn og unge. Alle børn og unge fra 0-18 år skal inkluderes i fællesskaber, og det styrkes af et koordineret samarbejde på tværs mellem alle professionelle, forældre, børn og unge.
 
Det fælles værdigrundlag er udviklet i et samarbejde mellem repræsentanter for professionelle og forældre fra de 5 distrikter.
 
Det fælles værdigrundlag har fire temaer:
  1. Professionelle og forældre udvikler fællesskaber
  2. Professionelle sikrer forældreinddragelse og indflydelse
  3. Professionelle og forældre skaber fælles kultur
  4. Kommunikation og dialog er nøglen til et godt samarbejde
Dagtilbud, skoler, BFO og klubber tager udgangspunkt i det fælles værdigrundlag i deres arbejde med forældre og i forhold til at udvikle nye samarbejdsformer med forældre.
 
 

SOCIALE MEDIER