Kørsel/skolekort til børn og unge i specialtilbud

Kørsel af elever, som er henvist til specialskoler og specialklasser.

Hvis dit barn er henvist til et specialtilbud af Ballerup Kommune, kan dit barn få kørsel (befordring) mellem bopæl og skole efter samme afstandsregler som elever, der går på distriktsskolen jævnfør gældende lovgivning, læs mere om lovgivningen ved at klikke her.

Der kan i særlige tilfælde bevilges kørsel ved kortere afstand ud fra en individuel vurdering af elevens  fysiske eller psykiske handicap. Bevillingen gælder for højst et skoleår ad gangen, hvorefter der skal søges for endnu en periode.

Kommunen kan visitere til et skolekort til offentlig transport, forudsat at eleven er i stand til at benytte offentlig transport. Skema vedrørende dette kan tilgås via link nedenfor:

Skolekort