Byg og Miljø.dk

Du skal altid sende din ansøgning gennem bygogmiljø.dk, hvis du skal:

  • Bygge nyt
  • Bygge til
  • Foretage ændringer

bygogmiljø.dk kan du:

  • Anmelde en byggesag
  • Søge byggetilladelse
  • Søge landzonetilladelse
  • Søge dispensation
  • Færdigmelde dit byggeri

Husk at ansøge om tilladelse til anbringelse af container m.v. på veje når du søger om bygge- eller nedrivningstilladelse.

Læs mere om Byg og Miljø her: