Forhåndsdialog

Forhåndsdialogen er et vigtigt redskab til at få afklaret eventuelle problematikker tidligt i projektets skitsefase.

I forhåndsdialogen ser byggesagsbehandleren på de overordnede rammer for dit byggeprojekt. Derfor opfordrer vi til en forhåndsdialog på større og mere komplekse byggerier, når der foreligger et skitseprojekt.

Forhåndsdialogens karakter vil typisk afhænge af projektets størrelse og kompleksitet. I større byggesager afholdes formelle og organiserede forhåndsdialoger, hvor medarbejdere fra relevante afdelinger kan deltage. En god dialog vil spare meget tid i det efterfølgende forløb og styrke kvaliteten af det endelige produkt.

Forhåndsdialog er ikke en egentlig byggesagsbehandlingen, men dialogen er opklarende og styrende for byggesagen.

Afklaring under forhåndsdialogen

Under forhåndsdialogen vil man kunne få svar på mange af de uafklarede spørgsmål, som ofte dukker op i en større eller kompliceret byggesag. Det kan f.eks. være spørgsmål vedrørende lokalplanbestemmelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser eller hvilke krav i bygningsreglementet, der gælder for byggeriet. Det kan også være spørgsmål, om nødvendigheden af certificeret statiker eller brandrådgiver til projektet, om projektet kræver dispensation til at fravige bestemmelser i bygningsreglementet, krav til dokumentation eller om der er anden lovgivning, man skal være opmærksom på.

Bygherre er stadig ansvarlig for byggeriet og projektet, dette ændres ikke ved forhåndsdialogen. Det betyder at det fortsat er bygherres ansvar, at projekteringen af byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser og at det nødvendige materiale udarbejdes.

7 råd til at skabe en bedre forhåndsdialog

Aktører på tværs af byggebranchen har udarbejdet en guide til en effektiv forhåndsdialog mellem bygherre og kommune. Formålet er at klæde alle parter på med syv råd til at undgå spildprocesser og skabe en bedre dialog både før, under og efter mødet. Du kan læse mere om de 7 råd på Bygherreforeningens hjemmeside, hvor du også finde og downloade:

  • Guide til den gode forhåndsdialog
  • Skabelon til dagsorden og opsamling
  • Skabelon til mødeforberedelse

Guiden til den gode forhåndsdialog