Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i byggesager varierer på grund af forskelle i byggeaktiviteten henover året.