BBR

BBR er en forkortelse for Bygnings- og Boligregisteret. 

Det er et landdækkende register med fakta om alle landets bygninger og boliger.