Hvad er ejendomsskat

Ejendomsskat består af grundskyld for private boliger samt grundskyld og dækningsafgift for erhvervsejendomme.

Fra 2024 opkræver Skattestyrelsen alle skatter af ejendomme.

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2024

Grundskylden steg med op til 6,4 % fra 2020 til 2021. I 2022 og 2023 vil stigningen være op til maks. 2,8 % i hvert af årene.

For hovedparten af boligejerne vil den forhøjede grundskyld blive indefrosset.  Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til det forhøjede beløb.

Lånet rente- og afdragsfrit i perioden 2018 til 2023.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.

Kan jeg afmelde mig ordningen med indefrysningslånet?

Fra den 1. maj 2021 blev det muligt at framelde sig låneordningen. Dette sker via borger.dk - brug evt. dette link: https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=5bc52d1a-73b2-4c9E-8bd2-d62dd2dc568c

Hvis du vælger at framelde dig indefrysningsordningen, vil de indefrosne beløb, ligesom fremtidige ejendomsskatter, vil blive opkrævet med det fulde beløb.

Størrelsen af de indefrosne stigninger i grundskylden og den almindelige ejendomsskat for hele ejendommen fremgår af skattebilletterne for de pågældende år.

Hvis du har afmeldt dig ordningen, men senere ønsker at tilmelde dig igen, skal du gøre dette via Skattestyrelsen - brug evt. dette link: https://www.vurderingsportalen.dk/ejerbolig/boligskat/indefrysningslaan

Hvis du ikke har digital signatur og ønsker at afmelde dig ordningen, eller ønsker at tilmelde dig igen, kan du kontakte ejendomsbeskatningen på telefon 4477 2810.

Hvad sker der, hvis jeg fastholder ordningen med indefrysningslånet?

Hvis du vælger at fastholde ordningen med indefrysning af stigningen i grundskyld, skal du først betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du vil automatisk modtage en opkrævning efter overtagelsesdatoen. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om indefrysningsordningen og regler om boligskatterne frem til 2024, kan du følge dette link til skatteministeriets hjemmeside.

Ejendomsvurdering 

Har du spørgsmål til selve vurderingen af din ejendom, skal du kontakte Vurderingsstyrelsen. Du kan ringe direkte til Vurderingsstyrelsen om ejendomsvurdering på tlf. 7222 1616.

Du kan finde flere oplysninger om ejendomsvurdering og det nye boligbeskatningssystem på https://www.vurderingsportalen.dk/

Dækningsafgift for erhvervsejendomme

Fra 2024 opkræver Skattestyrelsen dækningsafgift for erhvervsejendomme.

For de fleste erhvervsejendomme opkræves der ud over grundskyld endvidere en dækningsafgift, der beregnes som en lovbestemt promille af ejendommens grundværdi.

For visse offentlige ejendomme opkræves dækningsafgift af grundværdi, jf. lov om kommunal ejendomsskat, § 23.