Hække, træer & buske

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække.

Som grundejer med skel ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du følge disse retningslinjer:

 

 

Træer, buske og hække, der er plantet i skel ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du beskære, så:

  • din beplantning holdes inde på din egen grund året rundt og ikke vokser ud over skel (jf. Hegnsloven § 11)
  • lys fra gadelamper uhindret når veje, fortove, pladser og stier
  • skilte er synlige for trafikanter
  • brandhaner, el- og antenneskabe m.m. let kan benyttes

Træer og buske må gerne rage ud over vejarealet, hvis grenene sidder så højt oppe, at alle kan passere frit under grenene:

  • over fortove: 2,75 meter
  • over kørebaner: 4,20 meter

Husk at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.

Se tegning Hvor meget skal træ og hæk beskæres?

Kommunen kan kræve, at træer og anden beplantning skal beskæres, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen.

Hvis ikke grundejeren foretager beskæringen inden for en fastsat tidsfrist, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Hvis du planter ny hæk, busk eller træ mod offentligt vejareal eller offentligt grønt areal, skal du:

  • plante minimum 30 cm fra skel

Det gør det nemmere:

  • for dig som grundejer at beskære/klippe din beplantning og hæk helt ind til skel
  • for kommunen at komme til brandhane, skilt, vejbelysning, antenneskab m.m., der er placeret i dit skel

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Drift

Send en sikker besked

41 75 01 67

mt-driftteam@balk.dk