Hække, træer & buske

Alle skal kunne færdes på byens veje, fortove og stier uden at blive generet af udhængende grene eller brede hække.

Som grundejer med skel ud til veje, fortove, stier og pladser, skal du følge disse retningslinjer: