Hegnsyn

Hvis du har en tvist med naboen om hegnet, skal du i første forsøge at drøfte sagen med naboen.

Hvis dialogen ikke fører til en løsning, kan du inddrage hegnsynet i sagen, ved afholdelse af hegnsyn.

Du kan anmode Hegnsynet om et hegnsyn, hvis du er uenig med din nabo omkring:

  • Rejsning af nyt hegn
  • Uretmæssig fjernelse eller ændring af fælleshegn
  • Hegnets vedligeholdelse
  • Naboens egne hegn er for høje

Når du anmoder om hegnssyn, skal du specielt være opmærksom på din påstand. Påstanden er det hegnssynet forholder sig, forhandler ud fra og kan afsige kendelse om når hegnssynet afholdes.