Snerydning

Ballerup Kommune har udarbejdet pjecen Når sneen kommer

Hvem skal rydde sne og salte?

I pjecen kan du læse om snerydning og bekæmpelse af glatføre og se:

  • kommunens forpligtelser
  • grundejernes forpligtelser

 

Offentlig vej

Ligger dit hus på offentlig vej, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte dit fortov:

  • mandage - lørdage: mellem kl. 7 og kl. 22 
  • søndage: mellem kl. 8 og kl. 22

Udover fortovet skal du rydde stier og i nogle tilfælde sørge for, at der er adgang til udvendige trapper.

Privat vej

Ligger dit hus på en privat vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne og gruse eller salte på både kørebane, fortov og sti. For det meste skal du kun rydde ud til midten af kørebanen, da ejeren på modsatte side har ansvaret for den anden halvdel af kørebanen.

Tjek din grundejerforening

Reglerne kan dog variere fra det ene lokalområde til det andet. Nogle steder er det fx grundejerforeningens ansvar at sørge for snerydningen.

Erstatningskrav

Glider du og kommer til skade, fordi der ikke har været ryddet ordentligt for sne, kan du rejse erstatningskrav mod ejeren af grunden eller den offentlige myndighed, der er ansvarlig for området.

Bevisbyrde

For at du kan rejse erstatningskrav skal du kunne:

  • bevise uheldet
  • bevise at ejeren eller myndigheden har forsømt sin forpligtigelse til at rydde for sne.

Det kan du gøre ved fx at have vidner, der kan bekræfte, at du faldt, og at der var glat. 

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Drift

Send en sikker besked

41 75 01 67

mt-driftteam@balk.dk