Særlig støtte til høje boligudgifter

Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter.

Hvad er særlig støtte til høje boligudgifter? 

Den særlige støtte er en økonomisk hjælp til dig, som har været ude for ændringer i dine forhold (en såkaldt social begivenhed, fx arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter og/eller mange børn.

Hvis du opfylder de gældende betingelser for at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp og har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du særskilt eller i forbindelse med udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp, få bevilget en særlig støtte. 

Inden kommunen giver støtte, skal det undersøges, om det er muligt at skaffe en rimelig, billigere bolig. 

Visse grupper kan ikke modtage særlig støtte. Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, vil du kun kunne få særlig støtte, hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Kontakt din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for særlig støtte.

Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter (kaldet grænsebeløb) og dine nettoboligudgifter. 

Hvis du har fået nedsat din ydelse som følge af en sanktion, vil du få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis du ikke havde været omfattet af nedsættelsen.

Hvordan søger jeg?

Du kan søge om særlig støtte på ansøgningsskemaet for kontanthjælp/uddannelseshjælp. Du skal huske at vedlægge relevant dokumentation samt skrive "særlig støtte §34" i bemærkningsfeltet sidst på ansøgningsskemaet.

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte Ydelser på telefon nr. 4477 3588

Start ansøgningen om særlig støtte her

Teknisk hjælp:

  • Hvis du undervejs i din ansøgning er inaktiv i 20 minutter, udløber din session. Det vil sige, at du er ved at blive logget ud af systemet. Inden det sker, får du en besked på skærmen om, at "din session er ved at udløbe". Hvis du trykker på OK, forlænges sessionen.

  • Hvis du er logget ind, via NemID, og sessionen udløber, før du er færdig med at udfylde ansøgningen, kan du finde den igen. Du trykker på ”Mine indberetninger” øverst til venstre. Under ”Kladder” finder du ansøgningen. Der er ingen maksimumtid for udfyldelse af hele ansøgningen.

  • Hvis du skal vedhæfte filer, skal du være opmærksom på, at vi ikke kan modtage zip-filer.

SOCIALE MEDIER