Almene boligselskaber

Der er knap 13.000 almene boliger i Ballerup fordelt på ungdomsboliger, familieboliger og ældre- og plejeboliger.

Det svarer til ca. 60 % af boligerne i kommunen.

Ballerups almene boliger administreres og lejes ud af:

SOCIALE MEDIER