Ungdomsbolig eller kollegium

Unge under uddannelse, der er over 18 år, og som enten bor i Ballerup Kommune eller er under uddannelse på en uddannelsesinstitution eller virksomhed i Ballerup Kommune, kan skrives op til en ungdomsbolig.

Ønsker du at søge en ungdomsbolig/ kollegieværelse gennem den kommunale boliganvisning, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Start ansøgning nu

Hvis du bliver tilbudt en ungdomsbolig/ kollegieværelse, skal du indsende dokumentation for din uddannelse og dens varighed. Kravene til en at få en ungdomsbolig/ kollegieværelse er:

  • Din uddannelse skal være enten en SU-berettiget kompetencegivende uddannelse eller en faglig uddannelse, herunder elevstillinger.
  • Uddannelsen skal være et sammenhængende heltidsundervisningstilbud af minimum et års varighed og du skal ved ansøgningstidspunktet have minimum et år tilbage af uddannelsen.
  • Korrekt dokumentation vil være dateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning eller af en kopi af uddannelsesaftale eller lærlinge-kontrakt.
  • Hvis du ikke bor i Ballerup Kommune i forvejen, skal din uddannelsesinstitution eller læreplads ligge i Ballerup Kommune.

Vær opmærksom på, at en lejekontrakt på en ungdomsbolig udløber, når du har færdiggjort din uddannelse eller hvis du ophører midt i forløbet.

Der er i Ballerup Kommune tre attraktive kollegier for uddannelsessøgende. Du finder en beskrivelse af dem nedenfor.

Lautrupgård

Sømoseparken 80, 2750 Ballerup

Lautrupgårdkollegiet fra 1991 ligger i naturskønne omgivelser tæt ved DTU Ballerup Campus. Kollegiet er opført som en firelænget bygning i to etager omkring en atriumgård. Boligerne er henholdsvis 1-, 1½- og 2-værelses lejligheder, med eget køkken og bad/toilet. Ved siden af kollegiet ligger Sømosen, der med et net af omkringliggende små stier er meget velegnet til gå- og løbeture. Der er gode muligheder for offentlig transport med bus. Da området præges af kraftig vækst i kontor- og industrikomplekser, bliver der stadig bedre muligheder for at finde fagligt relevante studiejobs, såvel som projekt- og praktikforløb i nærområdet. Husdyr er ikke tilladt. Der må gerne bo børn.

Bolig formidles via: 

CIU, Centralindstillingsudvalget, Jernbanegade 4, 4, 1608 København V. Telefon 33 11 64 44.

Ansøgning indgives via www.s.dk

Ballerup Kommune råder over 25 % af boligerne. Du kan derfor også søge via Ballerup Kommunes Boligkontor. Du skal udfylde et ansøgningsskema og herefter sende skemaet elektronisk direkte til Boligkontoret. Klik her: Ansøgningssskema 

Sportskollegiet

Ballerup Idrætsby 20-26, 2750 Ballerup

Sportskollegiet består af 96 1 - vær. lejligheder placeret i Ballerup Syd. Alle boligerne har eget trinettekøkken og bad/toilet. I midten af kollegiet er en stor fælles have, som kan bruges til arrangementer om sommeren, og i en af blokkene er der et festlokale med bar. Kollegiet ligger i grønne omgivelser, men stadig tæt på de centrale dele af Ballerup. Husdyr er ikke tilladt. Der må ikke bo børn. Kollegiet er ikke egnet til bevægelseshandicappede, fx kørestolsbrugere. Fra kollegiet er der: ca. hhv. 10 minutter og 15 minutter på cykel til Malmparken St. og Ballerup St. og ca. 15 minutter på cykel til DTU Ballerup Campus.

Bolig formidles via: 

CIU, Centralindstillingsudvalget, Jernbanegade 4, 4, 1608 København V. Telefon 33 11 64 44.

Ansøgning indgives via www.s.dk 

Ballerup Kommune råder over 25 % af boligerne. Du kan derfor også søge via Ballerup Kommunes Boligkontor. Du skal udfylde et ansøgningsskema og herefter sende skemaet elektronisk direkte til Boligkontoret. Klik her: Ansøgningssskema 

Sømoseparken

Sømoseparken 78, 2750 Ballerup

Ejendommen er bygget i 2006 og indeholder 100 1 - værelses lejligheder, heraf 6 handicapvenlige boliger. Alle boligerne er indrettet med eget køkken, toilet og bad. Ejendommen er beliggende i umiddelbar nærhed af DTU Ballerup Campus. Da ejendommen er ombygget med tilskud fra Socialministeriet iflg. lov om støttede private ungdomsboliger, er det et krav at man er under uddannelse (studie/lærling/elev) for at få en lejlighed i denne ejendom.

Bolig formidles via: 

Kollegiernes Kontor i København, Dahlerupsgade 3, st, 1603 Kbh V, Tlf. 33 63 05 00 kkik@kollegierneskontor.dk

Ballerup Kommune har ungdomsboliger som Ballerup Kommunes Boligkontor anviser til. Nedenfor kan du se en liste over ungdomsboligerne rettet mod uddannelsessøgende. 

Baldersbo - Afdeling 121 - Hedeparken 

Hedeparken 23 A og 23 C

2750 Ballerup

Baldersbo - Afdeling 21 - Magleparken 

Magleparken 12

2750 Ballerup

Baldersbo - Afdeling 16 - Jørgen Andersensvej 

Jørgen Andersensvej 4 – 12

2760 Måløv

Baldersbo - Afdeling 18 – Østerhøj

Stævnetorv 1 - 15

2750 Ballerup

Boligforeningen 3B - Afdeling 3051 – Østerhøj

Klakkehøj 2-68

Klakkebjerg 10-94

2760 Måløv

Ballerup Boligselskab - Afdeling 10/02 - Bispevangen2

Bispevangen 14 – 130

2750 Ballerup

Ballerup Ejendomsselskab - Afdeling 4710 – Lindevang

Linde Alle 4

2750 Ballerup

Kirstinevang - Afdeling 17/04 – Kornvænget 

Kornvænget 130 - 140

2750 Ballerup

Kirstinevang - Afdeling 17/05 – Egebjerghaven

Egebjergbygade 2 og 1 - 67

2750 Ballerup

Ballerup Boligselskab - Afdeling 10/26 – Egebjerg

Egebjergtoften 34 - 106 & 31 – 151 

Agernskrænten 1 - 42

2750 Ballerup

Ballerup Ejendomsselskab - Afdeling 4709 – Egebjergvang

Egebjergvang 1-223

2750 Ballerup

Ballerup Ejendomsselskab - Afdeling 4730 – Lundegården

Lundegården (mellem Skovvej og Jonstrupvej)

Kattens Kvt. 36 - 43

2750 Ballerup

Kontakt

Boligkontoret

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

44771800

E-mail

Ikon for digital post Digital post