Ungdomsbolig eller kollegium

Unge under uddannelse, der er over 18 år, og som enten bor i Ballerup Kommune eller er under uddannelse på en uddannelsesinstitution eller virksomhed i Ballerup Kommune, kan skrives op til en ungdomsbolig.