Byggesagsarkiv

Find tegninger af dit hus i byggesagsarkivet til brug for:

  • Anmeldelse af byggeri
  • Ansøgning om byggetilladelse
  • Ansøgning om dispensation
  • Ansøgning om landzonetilladelse

Du kan finde tegninger af dit hus på Ballerups digitale byggesagsarkiv

søgeord: filarkiv tegninger