Regulering af terræn

Hvis du vil ændre terrænet på din grund, kan det kræve en ansøgning til kommunen. 

Tal også med dine naboer, inden du foretager ændringer i terrænet.