Regulering af terræn

Hvis du vil ændre terrænet på din grund, kan det kræve en ansøgning til kommunen. 

Tal også med dine naboer, inden du foretager ændringer i terrænet.

Planlagt område
I boligkvarterer med en lokalplan vil det typisk være beskrevet, hvor meget man må terrænregulere og om der må opføres støttemure. I de tilfælde er det altid lokalplanen, der bestemmer.

Tjek derfor, om din terrænregulering overholder:

Uplanlagt område
Hvis der ikke er en lokalplan for dit område, skal alle afgravninger og påfyldninger som udgangspunkt:

 • Regulere terrænet med maksimalt +/- 0,5 meter i forhold til naturligt terræn
   
 • Udføres med en maksimal hældning på 1:1,5
  For at forhindre jordskred m.m. må du ikke lave en stejlere skråning end 1:1,5.
   
 • Holdes mindst 0,5 meter fra naboskel
  Du skal holde regnvandet på egen grund og sikre, at regnvand fra din grund ikke løber ned til naboen.

Støttemur
Hvis du etablerer en støttemur, skal den være:

 • Mindst 0,5 meter fra naboskel
 • Maksimalt 0,5 meter over naturligt terræn

Indhent godkendelse
Hvis du ikke kan overholde retningslinjerne, skal du altid kontakte kommunen for at få en godkendelse, inden arbejdet begyndes. 

Det er vigtigt, at en terrænregulering ikke skaber gener hos dine naboer. 

Naboer kan nemt føle sig generet af en terrænændring, da det fx kan betyde, at:

 • Du kan kigge uhindret ind på deres grund
 • Regnvand kan løbe ind til naboen
 • Der kan være fare for jordskred

Tal derfor med dine naboer, inden du foretager ændringer.

Tilbageføring af en terrænregulering
Ballerup Kommune kan kræve en terrænregulering ført tilbage, hvis vi skønner, at ændringen er til ulempe for nabogrundene.

Læs mere i Byggelovens §13

Har du spørgsmål om ændring af terræn, er du velkommen til at sende en mail til byggesag@balk.dk

Du kan også ringe til os på telefon 44 77 63 70

Kontakt

Ballerup Kommune

Team Byg

Send en sikker besked

44 77 63 70

Byggesag@balk.dk