Sådan indberetter du til BBR

En BBR-meddelelse indeholder en række oplysninger om din ejendom, som du fx har brug for, når du skal:

 • Sælge dit hus
 • Optage nye lån
 • Har forsikringsspørgsmål

Læs her, hvordan du indberetter, ændrer og henter din BBR-meddelelse:

BBR står for Bygnings- og Boligregistret, der er et landsdækkende register med ejendomsdata.

Hvorfor indberette til BBR?
Korrekte oplysninger i BBR har stor betydning for dig som ejer eller lejer og benyttes fx til: 

 • Din ejendomsvurdering laves bl.a. på baggrund af BBR-data, fx din boligs areal
   
 • Banker bruger BBR-data, når de beregner lånemuligheder i ejendomme
   
 • Forsikringsselskaber kan bruge BBR-data til at krydskontrollere dine oplysninger, bl.a. til at beregne din forsikringspræmie
   
 • Korrekt udbetaling af boligsikring, da beregning af boligsikring bl.a. afhænger af boligens størrelse

Læs mere om BBR

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar løbende at holde øje med, at oplysninger i BBR er korrekte.

Bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR) kan du finde information om:

 • Hvilke oplysninger, du har pligt til at indberette
 • Hvornår du skal indberette

Hvilke oplysninger skal indberettes til BBR?
De oplysninger, der bl.a. skal indberettes, er oplysninger om:

 • Opførelsesår
 • Om- og tilbygningsår
 • Bebygget areal
 • Antal etager
 • Samlet boligareal
 • Samlet erhvervsareal
 • Areal af udnyttet tagetage
 • Areal af udestue
 • Facade- og tagdækningsmateriale
 • Energiforsyning
 • Kloakforhold

Hvilke oplysninger skal ikke indberettes til BBR?
Du skal ikke indberette til BBR, hvis du fx:

 • Udvider dit badeværelse 
 • Sætter dit køkken i stand

Hvis du har rettelser eller ændringer til dine BBR-oplysninger, så har du mulighed for selv at rette dem i selvbetjeningsløsningen Ret BBR. Som ejer har du pligt til at ajourføre dine BBR-oplysninger.

Har du spørgsmål til BBR, er du velkommen til at kontakte os på telefon 44 77 63 50

Har du brug for at få en ny BBR-meddelelse, kan du gratis hente den via:

En BBR-meddelelse er offentligt tilgængeligt og kan hentes af alle uden brug af Digital Signatur eller anden personlig identifikation.

Print og gem BBR-meddelelser
Det er ikke muligt at danne en historisk BBR-meddelelse.

Det er derfor en god idé at printe og gemme din BBR-meddelelse forud for større ændringer på ejendommen.

Skatteministeriet har et overordnet ansvar for BBR og benytter jævnligt oplysninger fra andre kilder til kontrol af oplysninger i BBR.

Kommunen har hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der er tvivl om oplysningernes rigtighed.

Tjek dine BBR-oplysninger
På din BBR-meddelelse kan du se hvilke oplysninger, der er registreret på din ejendom.

Du skal være opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom disse forhold ikke nødvendigvis er lovlige.

Det er din pligt som husejer at kontrollere, at oplysningerne på din BBR-meddelelse stemmer overens med de faktiske forhold på din ejendom - også selvom forholdene ikke er lovlige.

Det kan medføre bødestraf, at:

 • Opgive ukorrekte oplysninger til BBR, der ikke stemmer overens med de faktiske forhold.
   
 • Undlade at indberette BBR-data. Undladelse kan medføre en bøde på 5.000 kr.

​Mere information
I Bekendtgørelse om Bygnings- og Boligregistret (BBR) kan du læse mere om:

Kontakt

Ballerup Kommune

Team BBR

Send en sikker besked

44 77 63 50

mt-bbr@balk.dk