Sådan søger du landzonetilladelse

Danmark er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner.

I landzoner må der som udgangspunkt ikke bygges andet end bygninger og anlæg, der er nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Læs her, hvordan du søger en landzonetilladelse: