Regnvand

Søgeord: vand regnvand afløb

Her kan du læse om, hvordan du håndterer regnvand:

Her kan du læse om, hvordan du håndterer regnvand på din grund ved at anlægge et LAR-anlæg som fx:

 • faskine
 • regnbed
 • regnvandsbassin
 • permeable belægningerLokal afledning af regnvand (LAR)

LAR er en forkortelse for Lokal Afledning af Regnvand.

Et LAR-anlæg afleder regnvandet direkte på din grund, så regnvand ikke ledes til kloakken. Det kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven at anlægge et LAR-anlæg.

Du kan få inspiration til forskellige LAR-anlæg hos LAR i Danmark, og læse om kravene til anlæggene.

Teknologisk institut har lavet en "Anvisning for håndtering af regnvand på egen grund".

Forundersøgelser

Når du vil anlægge et LAR-anlæg skal du foretage følgende:

 • Tjek om gældende afstandskrav er overholdt

  Du skal tjekke, om der er plads nok på din grund til at etablere det ønskede anlæg. Anlægget skal ligge:

   
 • 2 meter fra skel
 • 5 meter fra bygninger med kælder/beboelse
 • 2 meter fra bygninger uden beboelse

   
 • Tjek nedsivningskort

  Tjek om din ejendom ligger i område, hvor nedsivning er muligt. Tag et skærmprint og vedhæft din ansøgning i www.bygogmiljoe.dk

  -

  Her kan du se mulighederne for lokalnedsivning af regnvand:   

   
 • Tjek om jorden er egnet til nedsivning

  Lav en infiltrationstest. På Teknologisk Instituts hjemmeside kan du se, hvordan du gør og beregner den. Denne værdi skal indsættes i LAR-regnearket til beregning af anlæggets størrelse.

   
 • Beregn anlæggets størrelse

  Vi anbefaler, at dit LAR-anlæg dimensioneres efter Spildevandskomiteens opdaterede LAR-regneark. 

  Scroll ned til 2015 og vælg 'opdateret LAR-dimensionering - regneark'.  Du starter med at indtaste her:  1. Kommune skal være Ballerup

  2. Gentagelsesperiode skal være 10 år

  3. Sikkkerhedsfaktor skal være 1,3

  4. Befæstet areal indtastes

  5. Hydraulisk ledningsevne indtastes   Dernæst skal størrelsen af faskinen angives i faskineberegningen.  1. Indtast dine mål

  2. Udsivning i faskinebund skal sættes til 0.  Når felterne er udfyldt, er beregningen 'rød'  Tryk på knappen 'Beregn'.  Nu viser skemaet den nødvendige dimension og volumen af faskinen.  Tag et skærmprint af beregningen, og vedhæft det ansøgningen i www.bygogmiljoe.dk. 

Beregning på anden måde

Beregnes faskine ved brug af andre metoder, da skal nedenstående værdier anvendes:

 • Årsmiddelnedbør:  650 mm
 • Region:  2
 • Gentagelsesperiode:  10 år
 • Sikkerhedsfaktor:  1,3
 • Befæstet areal er størrelsen af det areal, som afleder til anlægget.
 • Hydraulisk ledningsevne er det tal, som du beregnede under "Tjek om jorden er egnet til nedsivning".

Find autoriseret kloakmester

Ifølge autorisationsloven er det et krav, at en autoriseret kloakmester afpropper regnvandsledninger fra kloakbrønde/rør.

Faskiner må du selv nedgrave og tilkoble tagvand.Sikkerhedsstyrelsen hjemmeside kan du kontrollere, om din kloakmester reelt er autoriseret.Alt andet arbejde må du gerne selv udføre, som fx:

 • udgravning
 • rørlægning
 • nedgravning af faskine o.l., når vandet kommer fra et tag.

Sådan søger du om tilladelse

Du søger om tilladelse til dit LAR-anlæg via www.bygogmiljoe.dk

Færdigmelding til kommune

Når dit LAR-anlæg er færdigt og regnvandet er afproppet fra kloakken, skal din kloakmester færdigmelde anlægget og fremsende en som udført kloaktegning.

Herefter sørger Ballerup Kommune for at registrere ændringen i BBR.

På oversvømmelseskortet kan du blandt andet se kommunens:

 • oversvømmelser i de sidste 5-100 år
 • risiko for oversvømmelser i fremtiden

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail