Brændeovn

Vi har ca. 5.000 brændeovne i Ballerup Kommune. Det betyder, at vi har en forholdsvis stor tæthed af pejse og brændeovne.

Rigtig optænding nedsætter forureningen med op til 80 %. Du kan altså sænke luftforureningen - særligt i nabolaget - ved at fyre med omtanke.
Vær med til at skabe et bedre og renere lokalmiljø, ved at følge rådene nedenfor - så sikrer du også, at du ikke generer dine naboer