Spørgsmål og svar om varmepumper

Opdateret november 2024

Hvad er etableringsomkostningerne for den enkelte grundejer?

Etableringsomkostningerne for en luft-til-vand varmepumpe vil typisk være mellem 90.000 – 120.000 inkl. installation pr. oktober 2022. Kilde: Sparenergi.dk

Er der ekstra følgeomkostninger f.eks. ombygning af radiatoranlæg?

Både jordvarmepumpe og luft til vand-varmepumpe kræver et vandbåret system til opvarmning af huset, dvs. enten radiatorer eller gulvvarme. Pga. den lavere fremløbstemperatur på varmepumper bør radiatorerne være større end oprindeligt, for at varmepumpen kan fungere optimalt. Gulvvarme er også ideelt til varmepumper.

Hvis du har efterisoleret boligen eller skiftet vinduer, efter at radiatorerne er installeret, behøver du typisk ikke at udskifte radiatorerne, selvom du får varmepumpe. Få din installatør til at vurdere, om dine radiatorer er store nok. Hvis ikke stiger dit behov for supplerende varme, og varmepumpen bliver en dårligere forretning. Kilde: Sparenergi.dk

Hvad koster strømmen til varmepumpen?

Prisen på strøm følger elmarkedet. Udover markedet, afhænger din pris af, om du har en fast eller variabel aftale med dit el-selskab. Prisen for at varme dit hus op med en varmepumpe afhænger af din boligs størrelse, energimærkning, antal beboere, forbrug mm.

Husk, at du kan få reduceret din elafgift, når du varmer op med el. Det kan du, hvis du bruger mere end 4.000 kWh om året. For at få reduceret elafgiften, skal din bolig være registreret i BBR som elopvarmet. Kilde: Sparenergi.dk

Hvad er de typiske årlige serviceomkostninger for den enkelte grundejer?

Hvis din varmepumpe indeholder mere end 1 kg kølemiddel (fremgår af datablad), skal den ifølge lovgivningen serviceres en gang om året af en professionel. Serviceeftersynet skal sikre, at effekten (COPfaktor) på din varmepumpe bibeholdes. Kilde: Sparenergi.dk

Pris på serviceaftale afhænger af leverandør, geografi og marked. Pr. oktober 2022 for hovedstadsområdet i
Danmark er erfaringspriser på 2 – 3.000 kr.

Er der strøm nok hos den enkelte grundejer til at trække varmepumpen?

Hvis der har været el-opvarmet enhed som f.eks. el-radiatorer i huset tidligere, vil der typisk være strøm nok. Hvis der ikke har været el-opvarmet enhed i huset før, vil husets el-tavle evt. skulle udvides. Kilde: SparEnergi

Hvad er den aktuelle levetid for grundejerens varmepumpe?

En varmepumpe til boliger forventes pr. oktober 2022 at have en levetid på min. 15 år. Kilde: Sparenergi.dk

Er varmepumpens kølemiddel klimaskadeligt?

Varmepumper er ikke bare varmepumper – du skal se efter de mindst klimaskadelige

De kølemidler som anvendes i varmepumper kan have forskellige påvirkninger på miljøet i forhold til deres CO2 udledning. Dette kan aflæses i hvad kølemidlets GWP er. GWP står for Global Warming Potential og henviser til hvor mange kg CO2, et kg påfyldt kølemiddel udleder hvis der kommer ud i atomsfæren. F.eks. har kølemidlet R32 et GWP på 675 og R410A et GWP på 2088. Det betyder, at en varmepumpe med kølemidlet R32 er mindre skadelig end R410A. Det er de mest brugte på markedet.

For at få en  klimavenlig varmepumpe, skal du vælge varmepumper som bruger et naturligt kølemiddel. Dette kan f.eks. propan (R290), hvilket har et GWP på 3.

Kølemidlet kører i et lukket system inde i varmepumpe og kommer derfor ikke i kontakt med luften eller husets beboere. Den årlige serviceaftale skal sikre, at der ikke sker udslip af kølemidlet. Hvis varmepumpen indeholder mere end 1 kg kølemiddel, skal den efterses mindst 1 gang om året. Hvis der er mere end 2,5 kg kølemiddel, skal det årlige eftersyn udføres af en certificeret montør fra et kølefirma. Kilde: Sparenergi.dk