Det Centrale Personregister (CPR)

Alle personer, der bor i Danmark, er registreret i et samlet register, CPR-registret

Lovgrundlaget for registrering i cpr, findes i loven om Det Centrale Personregister.

Der er desuden lavet en vejledning om folkeregistrering, som kan læses som supplement til cpr-loven.

Reglerne for registrering og brug af personoplysninger er reguleret af lov om behandling af personoplysninger.

Kontakt

Borgerservice

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail

Digital post