Flyt til udlandet

Artikel
Overskrift

Flytter du til udlandet i mere end 6 måneder, skal du melde udrejse til kommunen, du flytter fra