For sent anmeldt flytning

Med virkning fra den 1. januar 2016 kan du få en bøde, hvis du melder din flytning senere end 14 dage efter, at du er flyttet.

Hvornår udsteder Folkeregisteret en bøde efter CPR-lovens § 57

Du modtager en bøde, hvis du efter CPR-loven:

  • Anmelder en flytning for sent
  • Annullerer en anmeldt flytning
  • Afgiver urigtige oplysninger til Folkeregisteret

Bødens størrelse

  • Ved melding af flytning senere end 14 dage efter flytningen, kan der, efter individuel vurdering, udstedes en bøde på 600 kr. Afhængig af den enkelte sags karakter kan bøden hæves til 1.500 kr. 
  • Bødens størrelse afhænger af forseelsen, herunder om der er tale om en gentagelse. Manglende rettidig flytteanmeldelse - op til tre måneder - udløser en bøde på mellem 600 kr. og 1.500 kr.  
  • Annullering af anmeldt flytning kan udløse en bøde på 1.000 kr.
  • Hvis du undlader at afgive oplysninger jf. CPR-lovens § 57 eller afgiver urigtige oplysninger kan det, efter individuel vurdering, udløse en bøde på 1.500 kr. med mulighed for at graduere op til 5.000 kr. 
  • Store bøder vil kun blive udstedt i grove tilfælde, hvor der er tale om socialt bedrageri. Det kan fx være at have en fiktiv adresse som udeboende studerende, selvom du reelt er hjemmeboende, eller hvis du har en adresse i Danmark, men opholder dig i udlandet.
  • Den person, som lader en anden person have fiktiv adresse hos sig, kan ligeledes blive straffet med bøde efter ovenstående principper. 

Folkeregisteradressen har betydning for mange af de ydelser, der udbetales. Derfor er det vigtigt, at din adresse er registreret korrekt. Husk du skal stå registret der, hvor du fysisk opholder dig.

SOCIALE MEDIER