Grundlovsceremoni

Bemærk, ansøgere skal have bopæl i Ballerup Kommune for at kunne deltage i ceremonien.

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Ceremonien foregår på Ballerup Rådhus, og til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

 

En ny grundlovsceremoni finder sted i foråret 2021.

Tilmeldingsfristen er overskredet. Du kan ikke længere tilmelde dig grundlovsceremonien i 2020. En ny grundlovsceremoni finder sted i foråret 2021.

Det er vigtigt, at du medbringer gyldig legitimation med foto til ceremonien. Gyldig legitimation anses for at være:

1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker. 

Til ceremonien skal du også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

Du kan læse mere om det danske statsborgerskab og grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Link: https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere

Har du spørgsmål til grundlovsceremonien, kan du kontakte Politisk Sekretariat på tlf. 4477 3617.