Grundlovsceremoni

Bemærk, ansøgere skal have bopæl i Ballerup Kommune for at kunne deltage i ceremonien. 

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Ceremonien foregår på Ballerup Rådhus, og til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

 

Grundlovsceremonien finder sted den 16. april 2021. 

Vi er opmærksomme på gældende tiltag og restriktioner i forbindelse med COVID-19 og følger udviklingen tæt.

De pårørendes deltagelse afhænger af COVID-19 situationen. Som udgangspunkt må pårørende godt overvære grundlovsceremonien. Du skal blot huske at angive, hvor mange personer I deltager, når du tilmelder dig. 

OBS: Hvis der er flere tilmeldte, end et eventuelt forsamlingsforbud tillader, vil ceremonien blive afholdt uden pårørende. Kommunen vil give besked om dette senest en uge før grundlovsceremonien finder sted, hvis det bliver aktuelt.

Det vil snart blive muligt at tilmelde sig grundlovsceremonien.

Hold godt øje på www.ballerup.dk 

Det er vigtigt, at du medbringer gyldig legitimation med foto til ceremonien. Gyldig legitimation anses for at være:

1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker. 

Til ceremonien skal du også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

 

Du kan læse mere om det danske statsborgerskab og grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Link: https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere

Har du spørgsmål til grundlovsceremonien, kan du kontakte Politisk Sekretariat på tlf. 4477 3617.