Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Ceremonien foregår på Ballerup Rådhus, og til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Til ceremonien skal du også trykke hånd med en repræsentant fra kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune.

Grundlovsceremonien vil finde sted onsdag den 25. marts, kl. 17:00.

Adressen er Ballerup Rådhus, Hold-An Vej 7, 2750 Ballerup

Du skal bruge dit NemID, når du tilmelder dig grundlovsceremonien.

Tilmeld dig grundlovsceremonien i Ballerup Kommune

Du skal tilmelde dig senest d. 4. marts.

Har du ikke et NemID, skal du møde op på Ballerup Rådhus for at tilmelde dig. 

Henvend dig i receptionen, så hjælper vi dig med tilmeldingen.

Det er vigtigt, at du medbringer gyldig legitimation med foto til ceremonien. Gyldig legitimation anses for at være:

1) opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,

2) pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller

3) pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker. 

Til ceremonien skal du også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

Du kan læse mere om det danske statsborgerskab og grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Link: https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere

Har du spørgsmål til grundlovsceremonien, kan du kontakte Politisk Sekretariat på tlf. 4477 3617.