Information om mellemnavne

Har du et mellemnavn, og blev det tildelt før 2006, skal du være ekstra opmærksom, når du bestiller pas.

Mellemnavne fra før 1. April 2006 er et såkaldt adresseringsmellemnavn, og det betyder at det ikke er et juridisk bindende navn. Dermed kommer det ikke automatisk med i passet, med mindre du beder om det.

Hvis du ønsker, at dit mellemnavn fra før 2006 skal fremgå af dit nye pas, skal du give Borgerservice besked om det, når du bestiller dit nye pas. Pasregistret får nemlig ikke automatisk besked om adresseringsmellemnavne.

Hvis du opdager at dit adresseringsmellemnavn ikke er anført i dit nye pas, og du opfylder kravet om at mellemnavnet er tildelt før 1. april 2006, skal du henvende sig i Borgerservice hurtigst muligt. 

Hvis du derimod ønsker, at dit adresseringsmellemnavn skal indgå i dit juridiske navn, skal du ansøge om en navneændring hos dit bopælssogn. Er du fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du dog ansøge i den kommune, hvor du er fødselsregistreret, uanset hvor du har bopæl nu.

Så kan du altid kontakte Borgerservice på telefon 4477 2000 eller mail borger@balk.dk

Kontakt

Pas

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2898

E-mail

Digital post