Socialt bedrageri

Ballerup Kommune har fokus på at forhindre uretmæssig udbetaling af offentlige ydelser.