Socialt bedrageri

Ballerup Kommune har fokus på at forhindre uretmæssig udbetaling af offentlige ydelser.
 

Der er oprettet en kontrolgruppe, som vil følge op på, om betingelserne for udbetaling af sociale ydelser er overholdt. Formålet er at sikre, at borgeren får den ydelse pågældende har ret til – hverken mere eller mindre.

Offentlige ydelser er fx:

 • økonomisk friplads i daginstitution
 • kontanthjælp
 • sygedagpenge
 • børnetilskud
 • boligstøtte
 • pension

Udbetaling Danmark er myndighed for nogle af disse ydelser. Vi videresender oplysninger dertil.

Der kan være tale om socialt bedrageri, hvis en borger fx:

 • ikke er korrekt registreret i folkeregistret
 • har fast eller længerevarende ophold i udlandet samtidig med at modtage ydelser fra Danmark
 • har uoplyst indkomst
 • har uoplyst formue
 • giver oplysninger om at være enlig forsørger, men reelt ikke er det. Er du i tvivl om, hvornår man er reelt enlig, læs mere på borger.dk
 • Se videoen økonomisk konsekvens

Ingen har pligt til at anmelde nogen, men vi vil opfordre dig til at dele din viden eller undren med os. Så har vi mulighed for at undersøge, om der er borgere, der uretmæssigt modtager ydelser, som de ikke er berettiget til.

Du kan anmelde socialt bedrageri ved at ringe, sende et brev eller benytte en af nedenstående selvbetjeningsløsninger.

Anmeld socialt bedrageri (ikke anonym anmeldelse)

Anmeld socialt bedrageri (anonym)

Vi har notatpligt. Den anmeldte kan anmode om at få aktindsigt i anmeldelsen og kan derfor se, hvem du er, hvis du opgiver dit navn, din adresse eller mailadresse til os. 

Du har mulighed for at være anonym såfremt du ikke opgiver personlige oplysninger.

Kontrolgruppen ser i åbne Facebook-profiler i overensstemmelse med Ombudsmandens udtalelse i 2011.

Kontakt

Kontrolgruppen

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 6310

E-mail

Ikon for digital post Digital post