Familieydelser

Der findes forskellige familieydelser, som du enten får automatisk udbetalt eller kan søge om. Det er Udbetaling Danmark, der står for familieydelser.

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til din kommune, kan SKAT modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse.

Hvis SKAT modregner din gæld i din børne- og ungeydelse, vil du modtage et brev fra SKAT. Her orienterer de dig om, at din udbetaling er mindre, fordi de har trukket din gæld til kommunen fra. Du vil i brevet også kunne se det beløb, du får udbetalt, og hvor meget SKAT har trukket fra i din udbetaling.

Hvis du har spørgsmål eller er uenig i det modregnende beløb, skal du kontakte din kommune, fordi det er kommunen, der har truffet afgørelse om opkrævning og modregning af din gæld for daginstitution.

Når du modtager børnetilskud, kontakter Udbetaling Danmark dig én gang om året for at bede dig om at erklære, om du fortsat er enlig forsørger. I 2016 kan du erklære dig enlig fra lørdag den 1. oktober. Du vil samme dag modtage et brev i din Digitale Postkasse fra Udbetaling Danmark med information om, hvordan du gør. Er du ikke tilmeldt Digital Post, får du et brev med posten senest den 11. oktober.

VIGTIGT: Sidste chance for at erklære, om du fortsat er enlig forsørger er den 1. december 2016. Hvis du ikke har erklæret, om du fortsat er enlig forsørger senest den 1. december 2016, vil Udbetaling Danmark stoppe udbetalingen af dit børnetilskud fra januar 2017.

Børne- og ungeydelsen, også kaldet børnechecken, bliver automatisk udbetalt til barnets mor, når I får et barn. Læs mere om:

Som mor eller far kan du måske få børnetilskud. Det kan fx være, hvis du er enlig forsørger, adopterer et udenlandsk barn eller får tvillinger. Læs mere om og søg om børnetilskud:

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Hvis I ikke bor sammen, kan det være, at den ene af jer skal betale et bidrag til den anden. Læs mere om:

Hvis du modtager familieydelser og din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse det til Udbetaling Danmark med det samme. Læs mere og søg om:

Det er Udbetaling Danmark, der står for familieydelser.

Har du spørgsmål om familieydelser, er der hjælp at hente på www.borger.dk/familieydelser – her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • søge om familieydelser
  • få hjælp til at betjene dig selv på nettet – fx hjælp til at udfylde din ansøgning.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Kontakt

Borgerservice

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2000

E-mail

Digital post