Anbringelser uden for hjemmet

Et barn eller en ung kan anbringes uden for hjemmet, hvis den børnefaglige undersøgelse peger på, at det er den rette løsning for at afhjælpe barnets eller den unges vanskeligheder.

Anbringelsen kan ske med eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge over 15 år.

Anbringelse kan foregå i familiens eget netværk, i en godkendt plejefamilie, på et socialpædagogisk opholdssted, på en døgninstitution eller på eget værelse, dvs. i en ungdomsbolig.

Hvis jeres barn er anbragt uden for hjemmet

Som familie vil I altid blive involveret i forløbet. Både i udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse og i den efterfølgende udformning af en handleplan.

Handleplanen skal angive formålet med jeres barns anbringelse og spiller en central rolle, når det handler om at følge op på, om alting forløber som planlagt.