Klubber

Hvornår kan mit barn starte i klub?

I Ballerup Kommune skifter børnene fra pasningsinstitution (BFO) til klub i maj måned, når de går i 3. klasse.

Kontakt klubberne for indmeldelse.

Fritidsklubberne er for børn op til 14 år, herefter kan de unge gå i ungdomsklub til de fylder 18 år. Byggelegepladserne er for børn op til 16 år.
Klubberne og byggelegepladserne er samlingssteder for børnene efter skoletid. Her mødes børnene med kammeraterne, eller de lærer nye venner at kende, når de deltager i klubbernes og byggelegepladsernes mange forskellige aktiviteter.


I Ballerup Kommunes klubber og byggelegepladser lægges der vægt på, at fritiden skal være tryg og sjov, men også udfordrende og udviklende. Vi har fokus på det enkelte barns men også gruppernes trivsel og udvikling. Vi arbejder på at skabe et miljø blandt børnene, der er præget af rummelighed og respektfuldhed og hvor ingen udsættes for mobning.
 
Hvad koster det at være med i klub?

Se her, hvad det koster for en plads i klubben. 
 
Hvor ligger der klubber i Ballerup Kommune?

Ballerup Kommune er delt op i 4 klubdistrikter:
  • Klub Ballerup Nord (Skovvejens Skole)
  • Klub Syd (Baltorpskolen og Hedegårdsskolen)
  • Klub Skovlunde (Skovlunde Skole)
  • Klub Måløv (Måløvhøj Skole)

Hver klub består af flere geografisk forskellige afdelinger. Der er i Ballerup Kommune pladsgaranti i den enkelte klub men ikke i den enkelte afdeling. 

Visionen for klubområdet i Ballerup Kommune: Klub for alle

Klubberne

Klub Syd består af følgende afdelinger:

Ballerup Fritids Center

Magleparken 10  

2750 Ballerup

Telefon 4477 1722

E-mail fu-magleparken@balk.dk

Kontakt daglig pædagogisk leder Casper Nielsen på på ca3@balk.dk

Normeret til 90 børn i alderen 10–14 år

Midgård Byggelegeplads

Magleparken 218

2750 Ballerup

Telefon 4477 2277

E-mail bl-midgaard@balk.dk

Kontakt daglig pædagogisk leder Margith Øhman på mhj@balk.dk  

Normeret til 100 børn i alderen 10–15 år

Grantoftens Fritid Center

Byggelegepladsen
 

Platanbuen 10     

2750 Ballerup

Telefon 4477 3636

E-mail  bl-grantoften@balk.dk

Normeret til  250 børn i alderen 10–14 år

Klubafdelingen

Platanbuen 12     

Telefon 4477 3232

E-mail fu-grantoften@balk.dk

Kontakt daglig leder af GFC og Klubleder af Klub Syd Finn Andersen på telefon 44 77 3634 eller fia@balk.dk

Klub Syds UngdomsklubUK / Magleparken                    

Telefon 4477 1722UK / Grantoften  

Telefon 4477 3232

Kontakt afdelingsleder af Ungdomsklub Syd Helle Ibsen på telefon 44 77 3637 eller hib@balk.dkNormeret til 150 unge 14–18 år

 

Vi har en meget aktiv hjemmside www.klubskovlunde.dk hvor der kan ses meget mere om klubben.

Ligeledes har vi en facebook side www.facebook.com/klubskovlunde hvor der også findes gode oplysninger om klubben

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail