Klubber

Her kan du læse mere om klubberne i Ballerup Kommune. 

I Ballerup Kommune skifter børnene fra pasningsinstitution (BFO) til klub i maj måned, når de går i 3. klasse.

Indmeldelse kan ellers ske på dette link indmeldelse i klub

Kontakt klubberne for udmeldelse.

I Ballerup Kommunes klubber og byggelegepladser lægges der vægt på, at fritiden skal være tryg og sjov, men også udfordrende og udviklende.

Vi har fokus på det enkelte barns men også gruppernes trivsel og udvikling.

Vi arbejder på at skabe et miljø blandt børnene, der er præget af rummelighed og respektfuldhed og hvor ingen udsættes for mobning.

Ballerup Kommune er delt op i 4 klubdistrikter. Hver klub består af flere afdelinger, som ligger forskellige steder.

I Ballerup Kommune er der pladsgaranti i den enkelte klub men ikke i den enkelte afdeling. 

Klubberne har deres egne hjemmesider, hvor du kan læse mere om deres tilbud:

Hvis du ønsker at melde dit barn ud klubben, så skal se ske via den digitale pladsanvisning.

Der er en måneds udmeldelsesfrist til den 1. og 15. i en måned.

Du kan starte udmeldelsen via dette link.

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail