Klubber

Hvornår kan mit barn starte i klub?
I Ballerup Kommune skifter børnene fra pasningsinstitution (BFO) til klub i maj måned, når de går i 3. klasse.

Kontakt klubberne for indmeldelse.

Fritidsklubberne er for børn op til 14 år, herefter kan de unge gå i ungdomsklub til de fylder 18 år. Byggelegepladserne er for børn op til 16 år.
Klubberne og byggelegepladserne er samlingssteder for børnene efter skoletid. Her mødes børnene med kammeraterne, eller de lærer nye venner at kende, når de deltager i klubbernes og byggelegepladsernes mange forskellige aktiviteter.
I Ballerup Kommunes klubber og byggelegepladser lægges der vægt på, at fritiden skal være tryg og sjov, men også udfordrende og udviklende. Vi har fokus på det enkelte barns men også gruppernes trivsel og udvikling. Vi arbejder på at skabe et miljø blandt børnene, der er præget af rummelighed og respektfuldhed og hvor ingen udsættes for mobning.
 
Hvor ligger der klubber i Ballerup Kommune?
Ballerup Kommune er delt op i 4 klubdistrikter:
  • Klub Ballerup Nord (Skovvejens Skole)
  • Klub Ballerup Syd (Baltorpskolen og Hedegårdsskolen)
  • Klub Skovlunde (Skovlunde Skole)
  • Klub Måløv (Måløvhøj Skole)

Hver klub består af flere geografisk forskellige afdelinger. Der er i Ballerup Kommune pladsgaranti i den enkelte klub men ikke i den enkelte afdeling. 

Klubberne

Klub Ballerup Nord består af tre afdelinger.
Klubben ”Nordbuen” Agernhaven 4, 2750 Ballerup, tlf. 44772077                 

Daglig leder er Peter Als, tlf. 44771991
Peter Als er også leder af den samlede Klub Ballerup Nord.                         
Byggelegepladsen Rosendal, Håbetsvej 9A, 2750 Ballerup, tlf. 44771718       
Daglig leder er Jens-Ole Hoppe, tlf. 44773262       
                                
Klubben Lundegården, Skovvej 57, 2750 Ballerup, tlf. 44772565
Daglig leder er pt. under ansættelse      
                                                
I Agernhaven og Lundegården er der også en ungdomsklubafdeling for de 14 – 18-årige. Leder af denne er Carina Kampmann Hansen, tlf. 44771995

Alle 3 afdelinger i Klub Ballerup Nord er præget af at være klubber med et højt aktivitetsniveau og en god stemning mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes.
Personalet er uddannet til at sikre, at alle medlemmer har en tryg og udviklende tid i klubben, og at klubben med sine aktiviteter og tilbud er sjov, spændende og udfordrende for medlemmerne. Klubben skal danne ramme for udviklingen af kammeratskaber, og vi arbejder for at skabe et miljø, der er præget af ligeværdighed og gensidig respekt.
Se mere om de enkelte klubbers aktiviteter på deres hjemmesider.

De 3 klubber under Klub Ballerup Nord arbejder tæt sammen i det daglige, både omkring det pædagogiske arbejde og omkring en række aktiviteter. Er et barn medlem i den ene klubafdeling, er der mange muligheder for også at kunne komme på besøg i de andre afdelinger.
Klub Ballerup Nord har en fælles forældrebestyrelse for hele klubben, hvor de overordnede strategiske emner drøftes, og hver enkelt afdeling har et forældrehusråd, hvor stort og småt drøftes mellem personale og forældre.

Klub Syd består af følgende afdelinger:

Ballerup Fritids Center

Magleparken 10  
2750 Ballerup
Telefon 4477 1722
E-mail fu-magleparken@balk.dk
Kontakt daglig pædagogisk leder Casper Nielsen på på ca3@balk.dk

Normeret til 90 børn i alderen 10–14 år

Midgård Byggelegeplads

Magleparken 218
2750 Ballerup
Telefon 4477 2277
E-mail bl-midgaard@balk.dk
Kontakt daglig pædagogisk leder Margith Øhman på mhj@balk.dk  

Normeret til 100 børn i alderen 10–15 år

Grantoftens Fritid Center
Byggelegepladsen
 

Platanbuen 10     
2750 Ballerup
Telefon 4477 3636
E-mail  bl-grantoften@balk.dk

Normeret til  250 børn i alderen 10–14 år

Klubafdelingen

Platanbuen 12     
Telefon 4477 3232
E-mail fu-grantoften@balk.dk
Kontakt daglig leder af GFC og Klubleder af Klub Syd Finn Andersen på telefon 44 77 3634 eller fia@balk.dk

Klub Syds Ungdomsklub

UK / Magleparken                    
Telefon 4477 1722

UK / Grantoften  
Telefon 4477 3232
Kontakt afdelingsleder af Ungdomsklub Syd Helle Ibsen på telefon 44 77 3637 eller hib@balk.dk

Normeret til 150 unge 14–18 år
 

Vi har en meget aktiv hjemmside www.klubskovlunde.dk hvor der kan ses meget mere om klubben.

Ligeledes har vi en facebook side www.facebook.com/klubskovlunde hvor der også findes gode oplysninger om klubben

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail