Kvalitetsrapporter

Hver år udarbejdes en kvalitetsrapport for skolerne i Ballerup Kommune. Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet samt opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter.

Der udarbejdes otte kvalitetsrapporter i Ballerup Kommune – syv skolerapporter og én rapport, der beskriver det samlede skolevæsens udvikling. De syv rapporter beskriver de fem distriktsskoler samt Kasperskolen og Ordblindeinstituttet.

 

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail