Kvalitetsrapporter

Hver år udarbejdes en kvalitetsrapport for skolerne i Ballerup Kommune. Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet samt opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter.

Der udarbejdes otte kvalitetsrapporter i Ballerup Kommune – syv skolerapporter og én rapport, der beskriver det samlede skolevæsens udvikling. De syv rapporter beskriver de fem distriktsskoler samt Kasperskolen og Ordblindeinstituttet.

Hver år udarbejdes en kvalitetsrapport for skolerne i Ballerup Kommune. Kvalitetsrapporten beskriver skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til nationalt og lokalt fastsatte mål, kommunalbestyrelsens vurdering af niveauet samt opfølgning på tidligere kvalitetsrapporter.

Der udarbejdes otte kvalitetsrapporter i Ballerup Kommune – syv skolerapporter og én rapport, der beskriver det samlede skolevæsens udvikling. De syv rapporter beskriver de fem distriktsskoler samt Kasperskolen og Ordblindeinstituttet.

Andre sider i Kvalitetsrapporter

Kontakt

Center for Skoler,
Institutioner
og Kultur


Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

4477 2024

E-mail