Modtagelsesklasser og modersmålsundervisning

På Hedegårdsskolen er der modtagelsesklasser for børn, der endnu ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne følge undervisningen i en almenklasse