Retningslinjer for optagelse

I Ballerup Kommune er der en række retningslinjer for optagelse i kommunes skoler. Læs mere om disse nedenfor. 

Ved indskrivning til 0. klasse sker der ikke optagelse af elever uden for skoledistriktet før distriktsindskrivningen er afsluttet. Ansøgning fra forældre i Ballerup Kommune, der ønsker at deres børn skal starte i 0. klasse på en anden end distriktsskolen i Ballerup behandles i årets 1. kvartal. Ansøgning om start i 0. klasse på en skole i Ballerup Kommune, fra elever med bopæl i andre kommuner behandles herefter.

 

Elever, der ved skolegangens start søger distriktsskolen og ikke er henvist til specialundervisning i særlige klasser, skal optages på distriktsskolen.

Der kan optages elever udenfor skoledistriktet såfremt elevtallet i den enkelte klasse er under 25 elever og efter følgende i prioriteret rækkefølge oplistede kriterier: Børn med bopæl i Ballerup Kommune går forud for børn fra andre kommuner. Blandt Ballerup børn prioriteres således (er der for mange børn der opfylder det enkelte kriterium foretages lodtrækning):

  • Elever, der har søskende på skolen prioriteres højest (ved indskrivning til 0.kl., gælder søskendekriteriet - se nedenfor)
  • Elever, der bor tættere på skolen, optages forud for elever, der bor fjernere fra skolen

Når alle børn med bopæl i Ballerup Kommune fordeles evt. ledige pladser til børn fra andre kommuner ud fra samme kriterier. Der foretages lodtrækning i det omfang, der efter ovenstående prioriteringer fortsat er ledige pladser på den ønskede skole på det ønskede klassetrin. 

Søskendekritrie:

Søskende defineres som biologiske halv- og helsøskende samt børn med samme folkeregisteradresse.

I forbindelse med indskrivning til 0. klasse har søskende til børn der i forvejen går på en skole uden for skoledistriktet ret til at blive optaget på den skole, som de ældre søskende går på, hvis dette er forældrenes ønske. Det er dog et krav, at søskende vil komme til at gå på skolen samtidig. Hvis den ældre søskende fx går ud af 9.kl, det år den mindre søskende starter i 0.kl., vil den mindre søskende blive opfattet på samme måde som andre, der ønsker at benytte det frie skolevalg.

Søskendekriteriet gælder ikke børn i specialklasser.

Søskendekriteriet gælder ikke børn fra andre kommuner.

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail