Skolebestyrelse

Gennem skolebestyrelsen har du mulighed for at præge, hvordan din lokale folkeskole skal være og hvordan hele kommunens skolevæsen skal se ud. Det sidste foregår i dialog med Børne- og Skoleudvalget. Klager og spørgsmål kan rettes til skolelederen, Center for Skoler, Institutioner og Kultur samt Kommunalbestyrelsen. 

Skolebestyrelsen arbejder inden for de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter, og fører i øvrigt tilsyn med skolens virksomhed.

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, bl.a. om:

  • Undervisningens organisering
  • Samarbejdet mellem skole og hjem
  • Kontakt til hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskole, udsendelse i praktik m.v.
  • BFO’ens virksomhed

Skolebestyrelsen godkender eksempelvis:

  • Skolens budget inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen
  • Undervisningsmidler og fastsætter ordensregler

Du lader dig opstille til skolebestyrelsen på den skole, som dit barn er indskrevet på. 

Der er valg til skolebestyrelsen minimum hvert 4. år.

Du bliver valgt for en periode på 4 år regnet fra 1. august i året efter afholdelsen af kommunalvalg. 

Tidspunkt for afholdelse af valget samt regler om hvem der er valgbare m.v. vil blive offentliggjort i lokalaviserne og på skolernes hjemmesider.

Skolebestyrelsen består af ni forældrerepræsentanter (på specialskolerne dog kun fem forældrerepræsentanter), tre medarbejderrepræsentanter og tre elevrepræsentanter. På Hedegårdsskolen er der syv forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Skolelederen deltager i bestyrelsens møder som sekretær for bestyrelsen.

 

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail