Skolekørsel

Der arrangeres kun kørsel for elever med særlige vanskeligheder/behov efter konkret individuel vurdering (specialklasser, gruppeordninger).

Privatskoleelever skal spørge på den skole, hvor de går.

Kørsel ved sygdom

Er dit barn ikke i stand til at transportere sig selv i skole på grund af sygdom i kortere eller længere perioder, kan barnet på lægens anbefaling blive kørt af kommunen.

I så fald skal du henvende dig til skolen, som så sørger for kørslen.