Skoleskift

 • Du skal henvende dig til skolelederen på dit barns skole, hvis du på grund af særlige forhold ønsker, at dit barn skal skifte til en anden folkeskole i kommunen.

   
 • Der skal være plads til dit barn i en af de klasser, som den ønskede skole allerede har, for at det kan lade sig gøre.

   
 • Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at henvende dig til dit barns skole eller Center for Skoler, Institutioner og Kultur.

   
 • Efter reglerne om frit skolevalg indenfor og over kommunegrænser kan dit barn, med bopæl i Ballerup Kommune, godt indskrives i en folkeskole i en anden kommune. De enkelte kommuner fastsætter rammer for kapaciteten for optagelse af børn fra andre kommuner.

   

Ved flytning til en anden kommune:

 • Barnet har ret til at blive gående i den samme skole, hvis I flytter til en anden kommune. I skal dog selv sørge for eventuel transport af barnet til skole/fritidsordning.