NEXT - Talent 10

I Ballerup Kommune tilbyder vi:

Almindelig 10. klasse

EUD - forberedende 10. klasse

Gymnasieforberedende 10. klasse

Se NEXT hjemmeside

Er du i tvivl om, hvad du skal efter 9. klasse, så vælg en 10. klasse, TALENT:10 på NEXT. Her kan du blive introduceret og forberedt til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse.

Vi finder dit talent
Vi tror på, alle har talent. Spørgsmålet er ikke, om du har talent, men hvordan du har talent. Vi spotter, udvikler og plejer talenter hos alle unge. Det er en opgave, vi tager seriøst. For talenterne viser sig forskelligt hos hver enkelt af os.
 
Knæk talentkoden
Ved du ikke, hvad dit talent er? Det er helt normalt. Det er de færreste af os, der finder vores talent tidligt. Vi sætter en ære i at lytte og udvikler dit talent sammen med dig. For vi er et team og kan kun skabe resultater sammen. Alle kan tage Talent:10.
 
2-i-1
Vi tilbyder almen 10. klasse og eud10, som er en ny erhvervsrettet 10. klasse. Begge gør dig parat til at tage en ungdomsuddannelse. Det kan være, at du vil forbedre dig fagligt i f.eks. dansk og matematik, træne personlig fremtræden og handlekraft, blive afklaret i forhold til, hvad du vil, eller ikke føler dig klar til ungdomsuddannelse.
 
Det kan du bruge Talent:10 til
I Talent:10 møder du unge med forskellige interesser og talenter, du bliver dygtigere fagligt, du udvikler dig, finder ud af, hvilken uddannelse, der passer godt til dig – og så får du et skoleår, som er sjovt og spændende!
 
Faglighed i top - tænkt ud af boksen
Du får tid til at eksperimentere og være kreativ. Vi hjælper dig med at bliver dygtigere og udfordrer dig fagligt. Du får mulighed for at arbejde på forskellige måder og på en måde, der passer netop dig.
 
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning og projekt- og casearbejde, hvor du, på egen hånd og sammen med andre, løser real life opgaver for bl.a. lokale virksomheder. Du får tid til fordybelse, men kommer også ud af huset, så du får nye faglige input og oplevelser. Vi opmuntrer dig til at øve dig, udvikle dig og gøre dig umage.
 
Let at komme til
Skolen ligger på Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup, lige ved Ballerup station.
 
Vil du vide mere
Besøg talent10, hvor du også finder vores brochure og elevhåndbog.
Talent10

Ring på tlf. 33 88 03 00, hvis du har spørgsmål
 
Uanset hvilken type 10. klasse du vælger, kan du søge ind på alle ungdomsuddannelser efterfølgende. 
Du kan med andre ord ikke foretage et forkert valg.
 
I 10. klasse har du:
· Minimum 28 lektioner om ugen
· Minimum 14 lektioner i dansk, engelsk og matematik
· Brobygningsuger på en ungdomsuddannelse
· Tilbud om praktik, hvis det giver mening for dit uddannelsesvalg
· Desuden laver du en obligatorisk selvvalgt opgave samt en uddannelsesplan
 
Vores 10. klasseforløb er placeret midt i ungdomsuddannelsesmiljø på NEXT. 
Derved kan du i løbet af året vænne dig til, hvordan det bliver, når du skal starte på en gymnasie- eller erhvervsuddannelse. 
Vi tror på, at det vil gøre overgangen fra folkeskolen lettere for dig.
 
TILMELDING
Tilmelding foregår via optagelse.dk senest 1. marts. 
Er fristen overskredet, så kontakt en vejleder og hør, om der eventuelt er ledige pladser.

Kontakt

Baltorpvej 20A

2750 Ballerup

33880300