Privatskoler

I Ballerup Kommune ligger der 5 privatskoler.

I Danmark er der ikke skolepligt, men undervisningspligt. Det betyder, at forældre frit kan vælge, hvilket undervisningstilbud deres børn skal have ud fra de rammer, der er sat i folkeskoleloven.

Forældre kan vælge selv at sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder – kaldet hjemmeundervisning. Ønsker du dette, skal du meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen (i praksis Center for Skoler, Institutioner og Kultur [indsæt mailadresse], før undervisningen begynder. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om hvilke børn, der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene. Ballerup Kommune fører tilsyn med hjemmeundervisningen efter vejledningen du finder her: 

Kontakt

Center for 
Skoler, Institutioner
og Kultur

Rådhuset
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send sikker besked

 

4477 2024

E-mail