Specialskoler

Ballerup Kommune har otte specialtilbud.

To specialskoler, fem gruppeordninger, som er placeret på distriktsskolerne, og et specialiseret dagtilbud.

Specialskoler:

 • Kasperskolen er en specialskole med tilbud til børn indenfor  Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD og Socio-emotionelle vanskeligheder.
 • Ordblindeinstituttet er en skole for normalt begavede børn, hvor den primære udfordring er ordblindhed.

Gruppeordninger:

 • Høreafdelingen på Baltorpskolen med tilbud til børn med tale- høre og/eller synsvanskeligheder.
 • Taleklasserne på Baltorpskolen med tilbud til børn med specifikke sproglige vanskeligheder.
 • Gruppeordningen på Baltorpskolen med tilbud til børn med generelle indlæringsvanskeligheder.
 • Gruppeordningerne på Hedegårdsskolen med tilbud til børn indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelser og ADHD.
 • Modtageklasserne på Hedegårdsskolen med tilbud til børn, der ikke har tilstrækkelig kendskab til dansk til at kunne deltage i almenskolens undervisning.

Special dagtilbud

 • Specialtilbud Team Øst er et tilbud for børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser, ADHD, socio-emotionelle vanskeligheder, omsorgssvigt og udviklingsforstyrrelser.

Tilbuddenes overordnede mål er, at:

 • Medvirke til tydelig retning omkring indsatser og tiltag på specialområdet
 • Styrke de inkluderende meningsfyldte læringsfællesskaber
 • Sikre deltagelsesmuligheder og velfungerende overgange for de 0-25 årige så tæt på almenmiljøet som muligt
 • Fungere som specialiserede videnscentre til brug for, og i samarbejde med almenområde
 • Videreudvikle den stærke faglighed, som skal komme almenområdet til gode gennem et udvidet samarbejde mellem specialtilbuddene og almenområdet
 • Kvalificere arbejdet med at bringe almen- og specialområdet i dialog
 • Øget indflydelse på special- og socialpædagogisk viden indenfor almenområdet
 • Opkvalificering af samarbejdet mellem special- og almenområdet med henblik på vellykkede inkluderende indsatser, særligt når elever sluses fra specialtilbuddet tilbage i almenmiljøet
 • At de specialiserede undervisningstilbud øger opmærksomheden overfor inkluderende processer i samarbejdet omkring elever der sluses tilbage i almenmiljøet, herunder medvirke til at almenmiljøet er gearet til at geninkludere / modtage eleven