Borearbejde

Boringer skal anmeldes til Ballerup kommune, jf. boringsbekendtgørelsens §6 og/eller §18, eksempelvis geotekniske boringer.

Nedenfor kan du læse om A- og B-boringer, og hvordan du ansøger om tilladelse.

Skal du udføre filtersatte boringer (A-boringer), skal du søge om det, da det kræver en tilladelse efter § 19 i Miljøbeskyttelsesloven.

Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Miljøafdelingen på mt-miljo@balk.dk

Ansøg om tilladelse til at etablere A-boringer her

Borearbejdet må først starte, når kommunen har givet tilladelse!

Hvis du skal udføre boringer, hvor der ikke efterlades filterrør (B-boringer), skal du anmelde det til kommunen på et anmeldelsesskema.

Skemaet udfyldes og sendes til Miljøafdelingen på mt-miljo@balk.dk

Ansøg om tilladelse til at etablere B-boringer her

Såfremt du ikke har hørt noget fra kommunen, må borearbejdet opstartes 14 dage efter anmeldelsen.