Borearbejde

Boringer skal anmeldes til Ballerup kommune, jf. boringsbekendtgørelsens §6 og/eller §18, eksempelvis geotekniske boringer.

Nedenfor kan du læse om A- og B-boringer, og hvordan du ansøger om tilladelse.