Olietank

Har du set tegn på forurening fra din olietank, skal du kontakte Ballerup kommune. Herefter vil det typiske forløb være:

 • Kommunen vurderer

  Vi ser på forureningen og vurderer skadens omfang.

   
 • Kontakt forsikringsselskab

  Du kontakter dit forsikringsselskab. (Hvis olietanken er lovlig, dækker forsikringen udgifter til forureningsundersøgelse og afværgeforanstaltninger. NB! Den obligatoriske forsikring dækker kun udgifter til sikring mod forurening af grundvand, afdampning eller kontakt med jorden.)

   
 • Forurening undersøges

  Resultater af forureningsundersøgelse foreligger efter 1- 4 uger. (Resultaterne bruges til at vurdere, hvorvidt det er nødvendigt at gribe ind overfor forureningen)

   
 • Forurening afværges

  Evt. afværgeforanstaltninger sættes i gang. Det kan fx være:

   
  • afgravning af den forurenede jord
  • udskiftning af oliepåvirkede bygningsdele
  • etablering af ventilationsanlæg i huset
  • etablering af beluftet dræn under huset
 • Restforurening bedømmes

  Der kan være efterladt en restforurening, som fx ligger inde under husets fundament og dermed er svær eller uforholdsmæssig dyr at fjerne.

   
 • Grund kortlægges evt. som forurenet

  En restforurening udgør ikke nogen risiko for at bo i huset men kan godt betyde, at grunden kortlægges som forurenet. Grunden vil blive kortlagt som forurenet, hvis forureningen er af en størrelse og styrke der gør, at det er væsentligt at kende til den, fx i forbindelse med fremtidigt gravearbejde på grunden.

Tjek din olietanks alder. En række olietanke skal på grund af aldersgrænser tages ud af brug og sløjfes indenfor de nærmeste år.

Aldersgrænser

 • Nedgravede, glasfiberbelagte ståltanke: 40 - 50 år
 • Nedgravede plasttanke: 45 år 
 • Overjordiske ståltanke (også indendørs): 30 - 40 år
 • Overjordiske dobbeltvæggede plasttanke: 40 år
 • Overjordiske enkeltvæggede plasttanke: 25 år.

Er du i tvivl om, hvornår din olietank skal sløjfes?

 • Foretag tjek ifm. besøg af skorstensfejer
 • Foretag tjek ifm. besøg af oliefyrstekniker

Det er vigtigt, at dit olieanlæg opfylder reglerne, ikke mindst i forhold til at være dækket af den særlige forsikringsordning, som findes for villatanke.

Alle olietanke, benzintanke m.m., der tages ud af brug i Ballerup Kommune, skal afmeldes til Byg & Miljø: 

Sløjfning af olietank hos Byg & MiljøAnmeldelse af olietank hos Byg & Miljø

Kontakt

Ballerup Kommune

Natur, Klima & Miljø

Send en sikker besked

41 75 01 66

E-mail