Hjælp Fisken

Projektet Hjælp Fisken skal være med til at forebygge, at borgere og virksomheder leder skadelige stoffer ud i kommunens åer og søer via regnvandsristene.

Regnvandsriste - kun til rent vand

Regnvandsriste langs vejene er kun til regnvand og vand uden kemikalier – vandet føres ikke over et rensningsanlæg, men ledes direkte ud i vandløb og søer.

Hvis forurenet vand hældes i regnvandsriste, skades vandmiljø og dyreliv.

Se eventyret om fisken, bækken og regnvandskloakken (2:28 min.)

Læs artikel om Hjælp Fisken (Ballerup Bladet, 2016)

Læs om Hjælp Fisken på Ballerup Bibliotek