Beskyttet natur & fredning

En stor og vigtig del af de naturlige levesteder for vilde dyr og planter er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven § 3 eller via internationale aftaler.

Hovedparten af vilde dyr og planters levesteder findes i de grønne kiler eller i det åbne land, som ligger mellem byområderne i Ballerup kommune. Det er områder som fx Måløv Naturpark, Harrestrup Ådal, Møllemosen og Egebjerg Naturpark.

Her kan du læse om, hvad du må og ikke må i naturen i Ballerup kommune: