Forebyggende Hjemmebesøg

TILBUD OM FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG

I dag er mange pensionister både friske og aktive. Alligevel kan det være en god idé, at forberede sig på de ændringer, der evt. kan opstå i dagligdagen, når du bliver ældre.

Det er frivilligt, om man vil tage imod tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg.
 

KONTAKT OS:

Du kan finde medarbejdernes kontaktoplysninger i kontaktboksen til højre på denne side. 

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud til dig:

 • I det år du fylder 75 år.
  I perioden indtil du fylder 80 år, tilbydes du ikke besøg, medmindre der opstår et behov, (se længere nede).
   
 • I det år du fylder 80 år
  Herefter tilbydes besøg årligt.
   
 • Fra du er mellem 65 og 79 år
  Hvis du er, eller kommer, i en vanskelig livssituation. Det kan f.eks. være at:
 • du har mistet din ægtefælle / samlever
   
 • du udskrives efter et længerevarende ophold på
  hospital uden anden kontakt til kommunen,
  men har brug for at gennemgå indlæggelsesforløbet,
  så f.eks. genindlæggelse forebygges.
   
 • din ægtefælle  eller samlever er flyttet på plejecenter
   
 • du har anden etnisk baggrund end dansk, og f.eks. er
  usikker på, hvor du skal henvende dig for information
  eller ansøgninger.

NB!

 • Forebyggende hjemmebesøg tilbydes ikke, hvis du samtidigt modtager både hjemmehjælp og hjemmesygepleje

Vi sender automatisk et brev til dig med tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Er du tilmeldt e-boks modtager du brevet i din e-boks, og ellers kommer det med almindelig post. 

Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet.

Grundlaget for besøget er en samtale om de emner, du synes er vigtige for din tilværelse lige nu og for et godt senior liv.

Så samtalen tager udgangspunkt i dit liv, og emnerne kan f.eks. være:

 • Hvordan klarer du hverdagen
 • Trivsel
 • Helbred og medicin
 • Netværk
 • Aktivitetsmuligheder
 • Bolig
 • Fremtiden

Endvidere udføres en nem og kort funktionstest, som giver en afspejling af styrken i dine ben.

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er: 

 • At give råd, information og vejledning
 • Oplyse om kommunale samt private tilbud, ordninger m.m.
 • Støtte dig i at få de bedste betingelser for at trives i hverdagen

N.B:

Vi er ikke visitatorer og har derfor ikke bemyndigelse til at bevillige f.eks. hjemmehjælp, hjælpemidler eller anden bolig, men oplyser gerne, hvor du kan henvende dig.

Kontakt

Forebyggende
hjemmebesøg

 

44 77 32 92 eller 41 64 97 11

E-mail