Folkepension og tillæg

Du kan få folkepension, når du når folkepensionsalderen, hvis du opfylder en række krav. Som folkepensionist kan du søge om tilskud til fx husleje og varmeudgifter.

Artikel
Overskrift

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension