Køkken Ballerup

Køkken Ballerup leverer mad til beboerne og cafégæster på alle kommunens plejecentre. Maden tilberedes fra kommunens egne køkkener af egne kostfaglige medarbejdere.

Kontakt

Køkken Ballerup
c/o Plejecenter Rosenhaven
Bybjergvej 11, st. a,
2740 Skovlunde

4477 3078

E-mail

Hjemmeside