Køkken Ballerup

Køkken Ballerup leverer mad til beboerne og cafégæster på alle kommunens plejehjem. Maden tilberedes fra kommunens egne køkkener af egne kostfaglige medarbejdere.

Se mere om menuplan mv. på https://koekken.ballerup.dk/