Takster for tilbud i Center for Omsorg og Sundhedsfremme

Takstbilaget viser priser på eksempelvis følgende ydelser og tilbud

  • madservice for hjemmeboende
  • dagens ret på caféerne
  • måltid på plejehjem
  • tøjvask
  • botilbud
  • samværstilbud
  • m.fl.