Adresse & husnummer

Ballerup Kommune er i gang med at gennemgå eksisterende adresser og skabe nye adresser, hvor der er mangler, fx hos: 

 • Kolonihaver
 • Indkøbscentre
 • Erhvervsområder
 • Institutioner

Se video og læs om, hvorfor korrekt adresse og skiltning er vigtigt:

Adresser er Danmarks vigtigste vejviser. Vejnavn og husnummer skal derfor være:

 • Skiltet tydeligt 
 • Korrekt registreret i kommunens systemer

Præcis adresse kan redde liv

Beredskabet (112) anvender kommunens data til at finde adressen, når der kommer et nødopkald. Blandt andet derfor er det vigtigt, at den rigtige adresse er registreret hos kommunen. En ukorrekt adresse kan koste ekstra tid og i yderste konsekvens menneskeliv.

Se video

Se videoen ovenfor, Præcise adresser skal redde liv (0:44 min.), der viser vigtigheden af at opgive præcise adresser for kolonihaver, erhvervsområder og indkøbscentre m.m.

Danske adresser består af:

 • Vejnavn
 • Husnummer
 • Postnummer

Fx Baltorpvej 23, 2750 Ballerup eller Nylandsvej 20B, 9900 Frederikshavn.

Både postnummeret og det tilhørende navn på postdistriktet, fx 2740 Skovlunde, indgår i den fuldstændige adresse. 

Vejnavn

Vejnavnets stavemåde er altid vigtig. Hvis der er tvivl, kan du kontakte kommunen, som fastsætter den rigtige stavemåde.

Husnummer med bogstav

I mange husnumre indgår et stort bogstav, fx  Algade 32B.

Bogstavet er en del af husnummeret og en del af den korrekte adresse. Der bør ikke være mellemrum mellem tal og bogstav.

Husnumre med og uden bogstaver er ligestillede adresser. Husnumrene 13 og 13A er derfor to helt ligeværdige adresser – og kan i øvrigt ligge på hver sin ejendom.

Husnummer i opgange

Ved flere adresser i en opgang, indeholder adressen også en etage- og eventuelt en dørbetegnelse, fx Bogtrykkervej 12, st. eller Bakkevej 20A, 3. tv.

Betegnelsen til venstre (t.v.), midtfor (m.f.) og til højre (t.h.) gælder, når der er tre adresser på én trappeafsats.

Er der mere end tre adresser på trappeafsatsen, bruges dørnummer, fx Carinaparken 44, 1. 12, hvor 12 er dør- eller lejlighedsnummer.

Supplerende bynavn

Af og til har kommunen bestemt, at et ekstra supplerende bynavn også indgår i adressen, som fx Lejrevej 15, Allerslev, 4320 Lejre

Oftest er der tale om landsbyens navn, som er nyttigt for at præcisere beliggenheden inden for postnummeret.

Mere information

Læs mere i Bekendtgørelse og vejnavne og adresser

Vær opmærksom på

Bekendtgørelse og vejnavne og adresser specificerer, at der skal findes tilstrækkelige og præcise adresser på:

 • Erhvervsejendomme med mere end én virksomhed (fx storcentre og butikscentre)

 • Hospitaler, sygehuse, universiteter og ejendomme med mere end en institution
 • Havneområder og tekniske anlæg
 • Kolonihaveområder og feriecentre

Husnummerskilt

Ejeren af ejendommen har ansvar for at opsætte tydelige husnummerskilte, som passer med de adresser, som kommunen har fastsat.

Vejskilt

Kommunen har næsten altid ansvar for skilte med vej- eller gadenavn.

Uanset hvem der har ansvaret, er tydeligt skiltede adresser vigtige for alle, som bor eller færdes i området, fx når post og pakker skal bringes ud eller når taxa og serviceteknikere skal finde vej.

Adressering kan også have betydning for, om du kan tegne forsikring på din ejendom.

Ballerup Kommune har disse regler for skiltning af husnumre: 

Placering af husnummerskilt

Skiltet skal placeres, så det:

 • er synligt fra vejen
 • kan ses af en, som sidder i en bil
 • ikke er skjult af buske og træer om sommeren
 • ikke er skjult af en snedrive om vinteren
 • ikke sidder på den oplukkelige del af en havelåge (når lågen står åben, vil skiltet være svært at se)

Størrelse

Skiltets tal og evt. bogstav skal være:

 • Mindst 8,5 cm høje
 • Med god kontrast i farverne, så skiltet også ses i tusmørke og dårligt vejr

Materiale

 • Skilt skal være af et holdbart materiale, der kan tåle danske vejrforhold
 • Skilt skal kunne ses i mørke   Hvis der ikke er gadelys eller anden belysning, bør skiltet være reflekterende eller forsynet med en lille refleks, som kan fange lyset fra en bil eller projektør.

Kontrolspørgsmål

Et fint kontrolspørgsmål for god husnummerskiltning kunne være:

”Hvis jeg ikke var stedkendt, ville jeg så hurtigt kunne finde frem til min egen adresse?”

Har du spørgsmål?

Du kan altid kontakte adressemyndigheden i Ballerup Kommune ved at sende en mail til mt-bbr@balk.dk

Du kan se, hvordan kommunen har registret din adresse ved at:

 • Se din adresse på dit gule sundhedskort

  Her kan du se, hvordan kommunen har registreret din private bopælsadresse i CPR registret. 

   
 • Se et detaljeret kort på www.danmarksadresser.dk

  Her kan du se, hvilke adresser kommunen har registreret på din ejendom eller i dit område.  

   
 • Sende en mail til kommunen på mt-bbr@balk.dk

Hvis du opdager, at der er uoverensstemmelser mellem skiltning og hvad kommunen har registreret på adressen, kan du sende en mail til mt-bbr@balk.dk

Kontakt

Ballerup Kommune

Team BBR

Send en sikker besked

44 77 63 50

mt-bbr@balk.dk