Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Vi etablerer 18 stk. længdeparkeringspladser langs den østlige side af Kærlodden, samt et fortov på indersiden af disse. 

Tidsplan: 4. juni 2018 – 6. juli 2018

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: Arkil A/ S

Vi ombygger krydset Jonstrupvej/Måløvgårdsvej for at skabe bedre oversigtsforhold, samt tydeliggøre vigepligtsforholdene i den knækkede prioritet. Derudover etablerer vi et gennemgående fortov i krydset, samt tilpasses afbøjningen i svinget.

Tidsplan:
4. juni 2018 – 6. juli 2018 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: Arkil A/ S

Vi etablerer fremrykkede busperroner, venstresvingsbaner og kombinerede højresvings- og cykelbaner på Malmparken, for at forbedre fremkommeligheden for bilister og busser.

Tidsplan:
Projektet udføres i to etaper; Etape 1: April – Maj 2018 og Etape 2: September - Oktober 2018 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: Arkil A/ S

Sydlejren ved Flyvestation Værløse forvandles til bolig- og erhvervsområde. Bringevej og dele af Jungshøjvej skal derfor opgraderes. Læs mere her

Tidsplan: December 2017 – medio 2018

Bygherre: Freja Ejendomme A/S

Entreprenør: Arkil 

Rådgiver: NIRAS, kontaktperson er Simon Lumholdt, Mail: SLU@NIRAS.DK

Vi etablerer flere parkeringspladser i Ballerup bymidte. Ny parkeringsplads etableres på Rolighedsvej og eksisterende grusparkering på Linde Allé udvides.

Tidsplan: Oktober – november 2017

Entreprenør: Arkil A/S, CVR: 15 07 05 44

Kontaktperson i Ballerup Kommune: Natasja Grønbech, Mail: natg@balk.dk

Vi renoverer og nyanlægger grusstier i naturområder og parker.

Tidsplan: September - oktober 2017 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: Hededanmark A/ S, CVR 2762354

Vi forskønner midterrabatten på den sydligste del af Hold-An vej. Vi planter træer med en underbeplantning af  stauder og græsser.

Tidsplan: September- december 2017

Bygherre: Ballerup kommune

Entreprenør: Malmos A/S, CVR 19 22 69 80

Vi udvider og ombygger børnehuset Valhalla, Egebjerghuse 39

Tidsplan: 1. september 2017 – 1. juli 2018

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Tømrermester Gert Fogt A/S, Pedersmindevej 15, 5485 Skamby
Cvr.: 35477101 

Vi moderniserer vej- og stibelysningen i 2/3 af kommunen. Du kan læse mere her.

Tidsplan: September 2015 - august 2018

Entreprenør: Seas-nve Holding A/S, CVR-nr. 25784413

Underentreprenør: Kemp og Lauritzen, CVR-nr. 5747171

Kontakt i Ballerup Kommune:
Team Belysning, telefon: 41 75 02 05, mail: c-bem-belysning@balk.dk

Vi anlægger forplads og udearealer ved nyopført fælleshus, Søndergårds Allé 59, Måløv, samt etablerer grønne anlæg ved det nye parkeringsstrøg mellem Søndergårds Allé og fælleshuset.

Tidsplan: Maj – november 2017 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: F. J. Poulsen A/ S, CVR 30714415

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk