Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Ballerup Kommune anlægger den del af Supercykelsti Ring 4, der går igennem Ballerup Kommune. 

Entreprenør: Hoffmann A/S Cvr-nr. 63 03 02 28

Kontaktperson ved Ballerup Kommune:
Marit Olsen, mail: mao3@balk.dk

Der arbejdes på tre tiltag:

1. Falck Station på Gl. Rådhusvej
For at øge sikkerheden for cyklisters krydsning af Gl. Rådhusvej foretages:  

  • Krydsningspunkt for cyklister flyttes helt op til Falck stationen
  • Krydsningspunkt for cyklister fremhæves
  • Ind- og udkørsel til Falck stationen indsnævres til 3,5 m

Anlægsperiode: 19. september - 28. oktober 2016

Krydsning ved Falck på Gl. Rådhusvej

 

2. Hold-an Vej / Gl. Rådhusvej
Der etableres cykelsti i forlængelse af den eksisterende cykelsti på Hold-an vej og frem til den eksisterende cykelsti på Gl. Rådhusvej. Kørebanen indsnævres lidt, hvor der anlægges cykelsti. Indsnævring af kørebanen medfører, at der nedlægges nogle parkeringspladser.

Anlægsperiode: 19. september - 28. oktober 2016

Etablering af cykelsti ved Gl. Rådhusvej og Hold-an Vej

 

3. Roasvej / Hold-an Vej
Vejudmundingen indsnævres og der etableres overkørsel med gennemgående cykelsti og fortov. Mens anlægsarbejde står på, bliver krydset Hold-an Vej/Roasvej lukket.

Anlægsperiode: 29. september - 28. oktober 2016

Etablering af overkørsel med cykelsti og fortorv på Roasvej

Trafiksikkerheden forbedres på Vestbuen og Sydbuen:

  • Cykelbanen udvides, så den bliver bredere
  • Vejen indsnævres for at sænke hastigheden på strækningen
  • Der skabes bedre muligheder for parkering på vejen

Projektet afgrænses i nord af Ågerupvej og i syd af Magleparken.

Tidsplan: midten af september - slutningen af oktober 2016

Entreprenør: Lemminkäinen A/S, CVR: 18 29 85 03

Underentreprenører:
Systemafspærring ApS, CVR: 32074154 
Zøllner A/S, CVR-nr.: 30239776
Dansk Overfladebehandling I/S, CVR: 63304018 

Kontaktperson ved Ballerup Kommune:
Simon Bendixen, telefon: 4477 2000, mail: mt-park-vej@balk.dk

I den østlige ende af Borupvang anlægges der fællessti for at øge trafiksikkerheden for cyklister og gående (se gul markering på foto).

Anlæggelse af fællessti på Borupvang

Den nye sti forbinder den eksisterende sti på Borupvang med den, som fører op til Borupvang fra ”Chokoladekrydset” ved Toms Fabrikker.

Tidsplan: september - oktober 2016

Entreprenør: Per Aasleff A/S, CVR nr. 24257797

Kontaktperson ved Ballerup Kommune: Marit Olsen, mail: mao3@balk.dk

Fra den 25. juli til den 17. oktober lukkes Kratvej for gennemkørende trafik fra Brydegårdsvej til Liljevangsvej og busserne er omlagt. 

Arbejdet udføres for at øge sikkerheden for skolebørn på vej til og fra Måløv Skole. Der bliver lavet ny brostensbelægning, som sænker bilernes hastighed, indsnævringsheller/busperroner og et fodgængerfelt med gult blink. Hastighedsbegrænsningen sænkes til 30 km/t.

Se mere info på: https://ballerup.dk/busdrift.

Tidsplan: Uge 30-43

Entreprenør: Zacho-Lind A/S, CVR nr. 10976588

Kontaktperson ved Ballerup Kommune: Annemarie Arnvig Hansen, mail: aha2@balk.dk

På strækningen mellem kommunegrænsen til Glostrup og Lindeengen bliver der etableret 2-1 vej, med chikaner i form af indsnævringer og en sænket hastighed.

En 2-1 vej skaber et areal til cyklister, så ikke de føler sig så klemt: 

Illustration af 2 minus 1 vej

Gener: Indsnævringer etableres først i den ene side af vejen og herefter i den anden side. Når indsnævringer etableres i den anden side, vil alle trafikanter blive ført på køreplader uden om indsnævringerne.

Tidsplan: uge 26 – uge 35

Entreprenør: Per Aasleff A/S, CVR nr.: 24257797

Kontaktperson ved Ballerup Kommune: Malene Skagge Arvid, mail: bvoe@balk.dk

Nyt fælleshus opføres på Søndergårdsalle 69, 2760 Måløv.

Udføres i totalentreprise af Hald & Halberg A/S, CVR: 21243833

Tidsplan: 9. juni – 31. november 2016

Ved Malmparken Station ffærdiggøres stationsforplads og bussluse. Der lægges asfalt, anlægges bede og etableres cykelparkering og informationstavler til busserne.

Gener under anlægsarbejdet: Mens der lægges asfalt, oprettes en midlertidig adgangsvej til Lidl foran stationen.

Tidsplan: 11. juli - efteråret 2016

Kontaktoplysninger: Yasmin van der Maal på 4775 0138 eller e-mail yasv@balk.dk

Vi forynger beplantningen og skaber udsigtskile ind til Harrestrup Ådal fra krydset Ballerup Boulevard/Malmparken. Når vi er færdige vil man kunne kigge ind til parken.

Tidsplan: juni - juli 2016.

Gener i anlægsperioden: cyklister vil i en periode blive henvist til modsatte vejside.

Kontaktoplysninger: Yasmin van der Maal på tlf. 4775 0138 eller e-mail yasv@balk.dk

I Søndergårdskvarteret er boligbyggerierne på Søholmen ved at være afsluttet og vejanlægget gøres færdigt.

I forlængelse af fælleshusbyggeriet færdiggøres desuden parkeringsstrøget fra Søndergård Allé og hovedstien fra Plejecenter Sønderhaven forlænges frem til Søndergård Torv.

Første arbejder udføres i foråret 2016, afsluttende arbejder i efteråret 2016.

Tidsplan
Start:          07.03.2016
Slut:           11.11.2016

Entrepernør: Gravmand A/ S
CVR nr.:      51 60 37 10

Vi moderniserer vej- og stibelysningen i 2/3 af kommunen. Du kan læse mere her.

Tidsplan: september 2015 - december 2017

Entreprenør: Seas-nve Holding A/S, CVR-nr. 25784413

Underentreprenør: Kemp og Lauritzen, CVR-nr. 5747171

Kontaktperson: Katrine Bierberg Larsen, tlf. 41 75 01 53, e-mail katl@balk.dk

 

Konstruktionsarbejder udføres af:
Kjær Knudsen A/S, Sydvestvej 127-129C, 2600 Glostrup, CVR nr.: 32155499. De har varetaget konstruktionsarbejder i forbindelse med udbedring af etageadskillelsen mellem kælder og stueplan pga. råd i bjælkelaget og utilstrækkelige konstruktioner. 
 
Tømrerarbejder udføres af:
Træ & Byg, Lindbjergvej 80, 2750 Ballerup, CVR nr.:58271713
De varetager en del af nedrivningsarbejderne samt diverse tømreropgaver under opbygningsfasen.
 
Murerarbejder udføres af:
Flisespecialisten, Drosselvænget 6, 2750 Ballerup, CVR nr.: 20138246
De varetager det opbyggende murerarbejde som opmuringer, pudsarbejder, hullukninger m.m.
Installationsarbejder er i udbud.

Institutionen Børnehuset Kirstinevangs tre eksisterende bygninger bygges sammen med en ny sammenbygning.

Byggeriet starter i foråret 2016 og afsluttes ved udgangen af 2016.

Bygherre: Boligforeningen Kirstinevang v/Almenbo

Totalrådgiver og byggeledelse: Arkitektfirmaet Nexus

Entreprenør: J.A. Mortensen

Andre sider i Aktuelle byggepladser