Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Vi udfører vejarbejder på Kildedalsvej og på Frederikssundsvej i forbindelse med Supercykelstien Frederikssundsruten.

Asfaltering af Kildedalsvej i forbindelse med anlæg af supercykelsti

Vi asfalterer Kildedalsvej og ændrer i overkørsler ved Lindbjergvej, Jungtoften/Brandmosevej samt Dagmarvej.

Hvis det bliver nødvendigt at spærre for gennemkørsel, vil dette bliver varslet via entreprenørens skiltning. Jungtoften/Brandmosevej bliver ikke afspærret.

Tidsplan: april - juli 2017

Entreprenør: Gundsø Entreprenør Forretning A/S

Kontaktperson i Ballerup Kommune:
Yasmin van der Maal, telefon: 41 75 01 38, mail: yasv@balk.dk

Vi bygger et nyt børnehus på Lundbjerggårdsvej 5 til glæde for områdets mange børn i alderen fra 0-5 år. Børnehuset skal erstatte de nuværende børnehuse på Lundbjerggårdsvej 104 og 264.

Tidsplan: Efterår 2016 - efterår 2017

Bygherre: Ballerup Kommune

Totalrådgiver og byggeledelse: Rubow Arkitekter

Entreprenør: Elindco

Vi lukker East Kilbride Badet fra den 1. april til den 31. oktober 2017 for at forbedre vandbehandlingen og indeklimaet.

Der er kommet nye krav til behandlingen af vand i svømmehaller, så vi skal opgradere vores vandbehandlingsanlæg.

Mens vi er i gang, ændrer vi også taget. Med den nye tagkonstruktion bliver der lukket mindre direkte lys ind i hallen, og det giver os bedre mulighed for at styre temperaturen i hallen. I den forbindelse sætter vi også en ny energibesparende LED belysning op i hallen.

Derudover arbejder vi på at få en tilladelse til at sætte solceller op på taget, så vi fremover selv producerer den strøm, vi bruger i badet.

Du kan læse mere om ombygningen på www.eastkilbridebadet.dk

Vi moderniserer vej- og stibelysningen i 2/3 af kommunen. Du kan læse mere her.

Tidsplan: september 2015 - december 2017

Entreprenør: Seas-nve Holding A/S, CVR-nr. 25784413

Underentreprenør: Kemp og Lauritzen, CVR-nr. 5747171

Kontaktperson i Ballerup Kommune:
Katrine Bierberg Larsen, telefon: 41 75 01 53, mail: katl@balk.dk

Kontakt

Ballerup Kommune

Park & Vej

4477 2000

mt-park-vej@balk.dk