Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

I efteråret 2020 vil Ballerup Kommune udføre asfaltarbejder på udvalgte strækninger i kommunen. I samme forbindelse renoveres enkelte nedløbsbrønde og tilhørende stik. 

Tidsplan: Efteråret 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Colas A/S

Der etableres fortov langs Ballerup Boulevards nordlige side fra Tempovej og til Lilletoften (ca. 1 km lang strækning).

Tidsplan: Projektet udføres fra den 7. september til den 23. oktober 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil A/S

I 2020 vil Ballerup Kommune renoverer 4 broer:

  • 2 stk. træbroer over Harrestrup Å i samarbejde med Glostrup Kommune.
  • 1 stk. træbro for enden af Liljevangsvej ved Måløv Kirke.
  • 1 stk. metalbro over søen ved Søndergårds Allé.

Tidsplan: Projektet udføres i efteråret 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Ballerup Kommune anlægger 2. etape af den nye Banegårdsplads i Ballerup. Mellem det nye husbyggeri på pladsen og Ballerup Station anlægges en plads med ny belægning, beplantning og belysning. På pladsen vil også blive anlagt en vandkunst. 

En del af anlægsarbejderne består også i at anlægge nye handicap-pladser samt taxiholdepladser mellem de nuværende busperroner og den kommende banegårdsplads. 

ballerup.dk/bymidte kan du indhente yderligere information omkring projektet samt om bymidtens midlertidige trafik – og parkeringsforhold mens anlægsarbejdet pågår. 

Tidsplan: Projektet udføres fra maj 2020 - december 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Per Aarsleff A/S med SEAS og Fokdal Springvand

Ballerup Kommune har i samarbejde med DSB anlagt parkeringspladser på areal mellem Lindevænget og BaneDanmarks baneareal.  Endeligt slidlag etableres i foråret 2020.

Udover nye og flere parkeringspladser suppleres arealet med belysningsmaster. Herudover vil arealer med tæt beplantning blive tyndet ud og træer blive plantet i de nye grønne rabatter.

Parkering, Lindevænget

Tidsplan: Projektet udføres fra den 5. august til medio november 2019

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil A/S  

2020-2022 lægger Ballerup Kommune lynhurtigt bredbånd (fiber) mellem egne lokationer

Fibernettet skal sikre stabilt og billigt internet til kommunens bygninger.

 

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: CPK-Gruppen ApS. og Claus Dalsgaard A/S

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send sikker besked

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk