Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Vi moderniserer vej- og stibelysningen i 2/3 af kommunen. Du kan læse mere her.

Tidsplan: september 2015 - december 2017

Entreprenør: Seas-nve Holding A/S, CVR-nr. 25784413

Underentreprenør: Kemp og Lauritzen, CVR-nr. 5747171

Kontaktperson i Ballerup Kommune:
Katrine Bierberg Larsen, telefon: 41 75 01 53, mail: katl@balk.dk

Trafiksikkerheden forbedres på Måløv Hovedgade. Der etableres bump og 40 km/t zone for at sænke hastigheden på strækningen. Der etableres også en hævet flade med gult blink ved Jørgen Andersens vej for at forbedre sikkerheden for gående og cyklister.

Tidsplan: primo november – ultimo december 2016

Entreprenør: Per Aarsleff A/S, CVR: 37542784

Underentreprenører: NCC Roads A/S, CVR: 26708435

Kontaktperson i Ballerup Kommune, Park og Vej:
Simon Bendixen, telefon: 4477 2000, mail: mt-park-vej@balk.dk

En del af facaden på indgangssiden til Baltoppen bio udskiftes.

 

Tidsplan: 06.10.2016. - 15.11.2016.

 

Bygherre: Ballerup Kommune

 

Totalrådgiver og byggeledelse: Heede Consult ApS

 

Entreprenør: Jakon A/S

Nyt fælleshus opføres på Søndergårdsalle 69, 2760 Måløv.

Tidsplan: 9. juni – 31. november 2016

Totalentreprise: Hald & Halberg A/S, CVR: 21243833

Ved Malmparken Station færdiggøres stationsforplads og bussluse. Der lægges asfalt, anlægges bede og etableres cykelparkering og informationstavler til busserne.

Gener under anlægsarbejdet: Mens der lægges asfalt, oprettes en midlertidig adgangsvej til Lidl foran stationen.

Tidsplan: 11. juli - efteråret 2016

Kontaktoplysninger: Yasmin van der Maal på 4775 0138 eller e-mail yasv@balk.dk

I Søndergårdskvarteret er boligbyggerierne på Søholmen ved at være afsluttet og vejanlægget gøres færdigt.

I forlængelse af fælleshusbyggeriet færdiggøres parkeringsstrøg fra Søndergård Allé og hovedstien fra Plejecenter Sønderhaven forlænges frem til Søndergård Torv.

Tidsplan: 07.03.2016 - 11.11.2016

Entrepernør: Gravmand A/ S, CVR nr.: 51 60 37 10

Konstruktionsarbejder udføres af:
Kjær Knudsen A/S, Sydvestvej 127-129C, 2600 Glostrup, CVR nr.: 32155499.

De har varetaget konstruktionsarbejder i forbindelse med udbedring af etageadskillelsen mellem kælder og stueplan pga. råd i bjælkelaget og utilstrækkelige konstruktioner. 

 
Tømrerarbejder udføres af:
Træ & Byg, Lindbjergvej 80, 2750 Ballerup, CVR nr.:58271713
 
De varetager en del af nedrivningsarbejderne samt diverse tømreropgaver under opbygningsfasen.
 
Murerarbejder udføres af:
Flisespecialisten, Drosselvænget 6, 2750 Ballerup, CVR nr.: 20138246
 
De varetager det opbyggende murerarbejde som opmuringer, pudsarbejder, hullukninger m.m.
Installationsarbejder er i udbud.

Udskiftning af belysning.

Tidsplan: 10. oktober – 23. december 2016

Entreprenør: Claus Dalsgaard A/S

Etablering af ny ventilation i klasselokaler.

Tidsplan: 31. oktober – 31. december 2016

Hovedentreprenør: Intervent A/S

Udskiftning af ventilation for biblioteksområde.

Tidsplan: 14. november – 31. december 2016

Hovedentreprenør: Jen-Tek

Institutionen Børnehuset Kirstinevangs tre eksisterende bygninger bygges sammen med en ny sammenbygning.

Tidsplan: forår 2016 - udgangen af 2016

Bygherre: Boligforeningen Kirstinevang v/Almenbo

Totalrådgiver og byggeledelse: Arkitektfirmaet Nexus

Entreprenør: J.A. Mortensen

Der etableres en ny 8-mandsbane samt en p-plads i forbindelse med den kommende indflytning af fodboldklubben fra Lundegården til lokalerne på Skovmarkskolen.

Tidsplan: slutning af oktober 2016 - slutning af januar 2017

Bygherre: Ballerup Kommune, Center for Skolver, Institutioner og Kultur

Rådgiver og byggeledelse: Jens Wessberg, Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Entreprenør: Barslund A/S

Kantinen udvides med 45 m2 ud mod banegraven.

Der lægges asfalt på hele p-pladsen i starten af november 2016.

Tidsplan: oktober 2016 - slutning af januar 2017

Entreprenør: ML-Byg Måløv ApS

 

Taget på skolens gymnastiksal renoveres.

 

Tidsplan: 27.10.2016 - 28.02.2017

 

Entreprenør: Carstens Tagdækning A/S

 

Taget på skolens gymnastiksal renoveres i to etaper. Etape 1 er skolens høje tag og etape 2 er tag over spejlsal.

 

Tidsplan: 31.10.2016 - 28.02.2017

 

Entreprenør: Nordtag A/S

Gl. hal i Rosenlundsskolen, tagkonstruktion genopbygges efter brandskade.

Tidsplan: forår 2016 - forår 2017

Bygherre: Ballerup Kommune

Rådgiver : Arkhus bygningsrådgivning

Entreprenør: DPU entreprise ApS

Andre sider i Aktuelle byggepladser

Kontakt

Ballerup Kommune

Park & Vej

41 75 01 70

mt-park-vej@balk.dk