Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Fortovet langs platanbuen renoveres. Renoveringen sker ved at der udskiftes i alt ca. 300 m2 fliser og kantsten.

Tidsplan: Renoveringen udføres fra uge 18 til uge 21, 2021

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: P. P. Brolægning

Ballerup Kommune udbedrer vækstvilkår for træerne samt erstatter udgåede træer på Østerhøjvej og Østerhøjbygade. Vi supplerer med blomsterbede.

Parkeringspladser vil kun blive inddraget i forbindelse med anlægsarbejderne. Når projektet er færdigt, vil der være samme antal parkeringspladser som før.

Tidsplan: forberedelse af plantebede, rodvenlig befæstelse: forår 2021, træer plantes først til efterår.

Bygherre: Ballerup kommune

Entreprenør: PP Landskab

Dele af fortovet langs Bueparken skal renoveres. Renoveringen sker sporadisk og der udskiftes i alt ca. 315 m.

Tidsplan: Renoveringen udføres fra uge 14 til uge 17, 2021

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: P. P. Brolægning

Ballerup Kommune øger trafiksikkerheden for beboerne i Viften/Gl. Skovlunde. Det har følgende betydning:

  • Ejbyvej: Fartsænkning til 40 km/t med bump på den nordlige del
  • Ejbyvej: Øget tryghed og trafiksikkerhed for skolebørn og bløde trafikanter med en krydsningshelle ved Skovlunde Skole, Afd. Roenlund og en udvidelse af cykelsti og fortov på den sydlige del
  • Boligveje i Viften/Gl. Skovlunde: 40 km/t-hastighedszone – primært med skiltning og bump på enkelte veje

Tidsplan: Efteråret 2020 – Forår 2021

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil

Du kan læse mere om projektet her

2020-2022 lægger Ballerup Kommune lynhurtigt bredbånd (fiber) mellem egne lokationer

Fibernettet skal sikre stabilt og billigt internet til kommunens bygninger.

 

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: CPK-Gruppen ApS. og Claus Dalsgaard A/S

Projektet er et fællesprojekt mellem Novafos og Ballerup Kommune. I forbindelse med anlægsarbejdet ved Svanesøen, har det været nødvendigt at afspærre nogle stier.

Lednings- og jordarbejder vil foregå fra nu og frem til Påske. Herefter skal  der etableres en bro over skelgrøften, så der igen bliver adgang fra Sydbuen til Svanesøen og når broen er færdig etableres der en sti.

Vi forventer, at det sidst i maj 2021, bliver muligt at gå fra Sydbuen til Svanesøen igen.

Du kan læse mere om projektet på Novafos hjemmeside

Nyt regnvandsbassin ved Haraldsminde | Novafos

Svanesøen

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send sikker besked

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk