Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Politikerne i Ballerup Kommune har besluttet, at spildevand og regnvand skal løbe i hver sit rørsystem i hele Ballerup Kommune i 2050. Projektet skal forberede kloaksystemet til fremtidens vejr og sikre vores vandmiljø bedre.

På Hold-An Vej og Linde Alle skal Novafos i gang med at lægge nye rør til spildevand og regnvand. Når rørene er lagt, anlægger Ballerup Kommune en ny cykelsti på Linde Alle, ml. Hold-an Vej og Centrumgaden.

Hold-An Vej og Linde Alle Arbejdet på Hold-An Vej og Linde Alle giver ændringer i trafikken. Omlægninger og afspærringer vil fremgå af skilte i området.

Maj – november
Arbejdet gik efter planen i gang i starten af maj, men blev midlertidigt standset, da Novafos’ entreprenør indgav konkursbegæring.

Den 10. juli oplyste Novafos, at en aftale med en ny entreprenør er indgået, og at arbejdet er gået i gang igen.

Novafos forventer at være færdige i slutningen af oktober 2019. Læs seneste nyt om projektet på Novafos' hjemmeside.

I direkte forlængelse heraf vil Ballerup Kommune anlægge cykelstier på Linde Alle (ml. Hold-an Vej og Centrumgaden), og forventer at være færdige sidst i november 2019.

Arbejdet vil foregå på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00.

Vi vil være i vejen
Mens der arbejdes, kan det desværre ikke undgås at forstyrre din hverdag. Generne forsøges mindsket mest muligt.

Arbejdet kommer til at påvirke trafikken. Afspærringer og omkørsler vil fremgå af skilte i området.

Der kan være støjgener, mens der arbejders.

Bilister og cyklister
Fra slutningen af maj bliver højre side af Hold-An Vej (i retning mod Ballerup Byvej) mellem Gl. Rådhusvej og Baltorpvej lukket for biltrafik og cykeltrafik. Cyklisterne vil blive ledt af en alternativ rute.

Bilisterne vil blive ledt over i venstre side af Hold-An Vej, som bliver indrettet til trafik i begge retninger.

Fra mandag den 29. juli bliver Linde Allé indsnævret til ét spor ud for Rolighedsvej. Trafikken vil blive opretholdt i begge retninger, men forsinkelser vil forekomme.

Fra mandag den 9. september vil Linde Allé blive spærret for gennemkørsel mellem Hold-An vej og Centrumgaden. Det vil dog i hele perioden være muligt at køre til Rolighedsvej enten fra Banegårdspladsen eller Hold-An vej.

Kollektiv transport
Frem til starten af november kører der ingen busser på Linde Allé, idet busserne er omlagt, så busserne kører til og fra Ballerup Station ad Bydammen. Det betyder, at linje 42 ikke kan betjene stoppestederne ved Sundhedshuset, men i stedet betjener stoppestedet på Bydammen sammen med linje 500S.

Fra mandag den 16. september til og med tirsdag d. 8. oktober kan servicebuslinjerne 834 og 835 ikke køre ned til aktivitetscenter Ballerup på Rolighedsvej 12, 2750 Ballerup.
Passagerne henvises til at benytte stoppestedet på Ballerup St., som kan nås ved at benytte stisystemet langs S-banen.
Det vil fortsat være muligt at køre i bil til aktivitetscentret. Fra onsdag den 9. oktober 2019 betjener servicebusserne igen Aktiv Center Ballerup. Alle øvrige buslinjer er fortsat omlagt, så de ikke kører på Linde Allé.

Du kan læse mere om, hvorledes bustrafikken bliver omlagt på www.dinoffentligetransport.dk, ligesom der vil blive informeret i servicebusserne og på Aktivitetscenteret om, hvorledes de kører og hvordan man alternativt kan komme til aktivitetscenteret.

Når Novafos er færdige med at grave
Når Novafos er færdige med at arbejde, genskabes vejene med ny asfalt.

Det første lag asfalt bliver lagt på, når Novafos er færdige med at grave. Efter et års tid, når det første lag har sat sig, bliver det øverste, fine slidlag lagt på.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte os.

Projektleder i Novafos Anders Valentin,
novafos@novafos.dk eller telefon 44 20 80 00.

Projektleder i Ballerup Kommune Wael El-Mahmoud,
waee@balk.dk eller telefon 41 75 01 29.

Du kan følge med i projektet på www.novafos.dk  eller www.ballerup.dk .

Ballerup Kommune anlægger over sommeren et nyt Kulturtorv i forbindelse med Kulturhus Måløv.  Anlægsarbejdet omfatter nye belægninger, ny indretning af parkeringsplads samt etablering af nye plantebede og træer. Torvet vil også fremadrettet få nye bænke og muligheder for ophold i forbindelse med Kulturhus Måløv og bibliotekshaven.

Torvet udformes således at det ved arrangementer planlagt af lokale måløvborgere, kan indrettes med parasoller, flag, stole og borde mv.

I forbindelse med anlægsarbejdet etableres midlertidige adgange til torvet og til Nettos bagvedliggende parkeringsplads.

Tidsplan: Anlægsarbejdet udføres fra d. 17 juni 2019 til medio september 2019. Plantearbejder udføres i efteråret 2019.

Bygherre: Ballerup Kommune. Kontaktperson: Mette Møller-Nielsen;  mml2@balk.dk eller pr. tlf: 2024 0803.

Entreprenør: Arkil

Vi etablere en krydsningshelle på Bybjergvej i Skovlunde, ud for Plejecenter Rosenhaven, for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden for de krydsende, specielt de dårligt gående. I forbindelse med dette etableres også fremrykkede busstoppesteder på begge sider af krydsningshellen.

Tidsplan: Projektet udføres fra den 5. august til den 27. september 2019.

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil A/S

Ballerup Kommune etablerer, i samarbejde med DSB, flere parkeringspladser på areal mellem Lindevænget og BaneDanmarks baneareal. 

Udover nye og flere parkeringspladser suppleres arealet med belysningsmaster. Herudover vil arealer med tæt beplantning blive tyndet ud og træer blive plantet i de nye grønne rabatter.

Parkering, Lindevænget

Tidsplan: Projektet udføres fra den 5. august til medio november 2019

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil A/S  

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send en sikker besked

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk