Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Kantinen udvides med 45 m2 ud mod banegraven.

Der lægges asfalt på hele p-pladsen i starten af november 2016.

Tidsplan: oktober 2016 - slutning af januar 2017

Entreprenør: ML-Byg Måløv ApS

Vi bygger et nyt børnehus på Lundbjerggårdsvej 5 til glæde for områdets mange børn i alderen fra 0-5 år. Børnehuset skal erstatte de nuværende børnehuse på Lundbjerggårdsvej 104 og 264.

Tidsplan: Efterår 2016 - efterår 2017

Bygherre: Ballerup Kommune

Totalrådgiver og byggeledelse: Rubow Arkitetker

Entreprenør: Elindco

Vi lukker East Kilbride Badet fra den 1. april til den 31. oktober 2017 for at forbedre vandbehandlingen og indeklimaet.

Der er kommet nye krav til behandlingen af vand i svømmehaller, så vi skal opgradere vores vandbehandlingsanlæg.

Mens vi er i gang, ændrer vi også taget. Med den nye tagkonstruktion bliver der lukket mindre direkte lys ind i hallen, og det giver os bedre mulighed for at styre temperaturen i hallen. I den forbindelse sætter vi også en ny energibesparende LED belysning op i hallen.

Derudover arbejder vi på at få en tilladelse til at sætte solceller op på taget, så vi fremover selv producerer den strøm, vi bruger i badet.

Du kan læse mere om ombygningen på www.eastkilbridebadet.dk

Taget på skolens gymnastiksal renoveres i to etaper. Etape 1 er skolens høje tag og etape 2 er tag over spejlsal.

 

Tidsplan: 31.10.2016 - 28.02.2017

 

Entreprenør: Nordtag A/S

Ved Malmparken Station færdiggøres stationsforplads og bussluse. Der lægges asfalt, anlægges bede og etableres cykelparkering og informationstavler til busserne.

Gener under anlægsarbejdet: Mens der lægges asfalt, oprettes en midlertidig adgangsvej til Lidl foran stationen.

Tidsplan: 11. juli - efteråret 2016

Kontaktoplysninger: Yasmin van der Maal på 4775 0138 eller e-mail yasv@balk.dk

Vi moderniserer vej- og stibelysningen i 2/3 af kommunen. Du kan læse mere her.

Tidsplan: september 2015 - december 2017

Entreprenør: Seas-nve Holding A/S, CVR-nr. 25784413

Underentreprenør: Kemp og Lauritzen, CVR-nr. 5747171

Kontaktperson i Ballerup Kommune:
Katrine Bierberg Larsen, telefon: 41 75 01 53, mail: katl@balk.dk

Trafiksikkerheden forbedres på Måløv Hovedgade. Der etableres bump og 40 km/t zone for at sænke hastigheden på strækningen. Der etableres også en hævet flade med gult blink ved Jørgen Andersens vej for at forbedre sikkerheden for gående og cyklister.

Tidsplan: primo november – ultimo december 2016

Entreprenør: Per Aarsleff A/S, CVR: 37542784

Underentreprenører: NCC Roads A/S, CVR: 26708435

Kontaktperson i Ballerup Kommune, Park og Vej:
Simon Bendixen, telefon: 4477 2000, mail: mt-park-vej@balk.dk

Etablering af ny ventilation i klasselokaler.

Tidsplan: 31. oktober – uge 7, 2017

Hovedentreprenør: Intervent A/S

Gl. hal i Rosenlundsskolen, tagkonstruktion genopbygges efter brandskade.

Tidsplan: forår 2016 - februar 2017

Bygherre: Ballerup Kommune

Rådgiver : Arkhus bygningsrådgivning

Entreprenør: DPU entreprise ApS

Udskiftning af ventilation for biblioteksområde.

Tidsplan: 14. november – uge 7, 2017

Hovedentreprenør: Jen-Tek

Der etableres en ny 8-mandsbane samt en p-plads i forbindelse med den kommende indflytning af fodboldklubben fra Lundegården til lokalerne på Skovmarkskolen.

Tidsplan: slutning af oktober 2016 - slutning af januar 2017

Bygherre: Ballerup Kommune, Center for Skolver, Institutioner og Kultur

Rådgiver og byggeledelse: Jens Wessberg, Rådgivende Ingeniørfirma ApS

Entreprenør: Barslund A/S

I Søndergårdskvarteret er boligbyggerierne på Søholmen ved at være afsluttet og vejanlægget gøres færdigt.

I forlængelse af fælleshusbyggeriet færdiggøres parkeringsstrøg fra Søndergård Allé og hovedstien fra Plejecenter Sønderhaven forlænges frem til Søndergård Torv.

Tidsplan: 07.03.2016 - 11.11.2016

Entreprenør: Gravmand A/ S, CVR nr.: 51 60 37 10

Nyt fælleshus opføres på Søndergårdsalle 69, 2760 Måløv.

Tidsplan: 9. juni – 5. februar 2017

Totalentreprise: Hald & Halberg A/S, CVR: 21243833

Kontakt

Ballerup Kommune

Park & Vej

41 75 01 70

mt-park-vej@balk.dk