Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

I 2020 vil Ballerup Kommune renoverer 4 broer:

  • 2 stk. træbroer over Harrestrup Å i samarbejde med Glostrup Kommune.
  • 1 stk. træbro for enden af Liljevangsvej ved Måløv Kirke.
  • 1 stk. metalbro over søen ved Søndergårds Allé.

Tidsplan: Projektet udføres i efteråret 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Det eksisterende fortov langs Lundebjergs østlige side fjernes og ombygges til cykelsti. Samtidig renoveres det eksisterende fortov langs Lundebjergs vestlige side. Det hele udføres i skolernes sommerferie, så eleverne kan benytte den nye cykelsti og det renoverede fortov, når de skal starte i skole igen.

Tidsplan: Projektet udføres fra den 6. juli til den 7. august 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil A/S

Ballerup Kommune gennemfører en renovering af asfalten i krydset ved Ballerup Boulevard/Harrestrupvej/Lilletoften i perioden 22. juni-30. august 2020. Det betyder, at store dele af krydset bliver gravet op. Dermed vil der være begrænsninger for, hvordan trafikanter kan køre gennem krydset.

Arbejdet bliver opdelt i 2 etaper, hvor nogle svingbevægelser ikke vil være mulig.

1. etape:

På kortet er vist de tilladte svingbevægelser for køretøjer, som vil være gældende fra den 22. juni og de næste 4-5 uger, som udgør 1. etape. Fodgængere og cyklister bliver ikke berørt i denne etape.

Vejarbejde Lilletoften

2. etape:

På kortet er vist de tilladte svingbevægelser i krydset fra tirsdag aften den 28. juli og frem og med uge 34.

Billede over forbudte manøvrer i krydset ved Ballerup Boulevard

Linje 142 bliver i hele perioden i Skovlunde omlagt i retning mod Flintholm. Linje 142 kører fra Skovlunde Station til Torvevej og videre ad Bybjergvej, Ejbyvej og Hybenvænget, i stedet for – som normalt – ad Ballerup Boulevard og Harrestrupvej. På den midlertidige rute (markeret med gult) er der stoppested ved Plejecenter Rosenhaven og Skovlunde Skole (markeret med blåt):

Busser i Skovlunde omlæggesTidsplan:

1. etape: mandag 22. juni 2020 og 4-5 uger frem.

2. etape: Fra 27. juli og frem og med uge 34.

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Gundsø A/S

Ballerup Kommune anlægger 2. etape af den nye Banegårdsplads i Ballerup. Mellem det nye husbyggeri på pladsen og Ballerup Station anlægges en plads med ny belægning, beplantning og belysning. På pladsen vil også blive anlagt en vandkunst. 

En del af anlægsarbejderne består også i at anlægge nye handicap-pladser samt taxiholdepladser mellem de nuværende busperroner og den kommende banegårdsplads. 

ballerup.dk/bymidte kan du indhente yderligere information omkring projektet samt om bymidtens midlertidige trafik – og parkeringsforhold mens anlægsarbejdet pågår. 

Tidsplan: Projektet udføres fra maj 2020 - december 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Per Aarsleff A/S med SEAS og Fokdal Springvand

Ballerup Kommune har i samarbejde med DSB anlagt parkeringspladser på areal mellem Lindevænget og BaneDanmarks baneareal.  Endeligt slidlag etableres i foråret 2020.

Udover nye og flere parkeringspladser suppleres arealet med belysningsmaster. Herudover vil arealer med tæt beplantning blive tyndet ud og træer blive plantet i de nye grønne rabatter.

Parkering, Lindevænget

Tidsplan: Projektet udføres fra den 5. august til medio november 2019

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil A/S  

2020-2022 lægger Ballerup Kommune lynhurtigt bredbånd (fiber) mellem egne lokationer

Fibernettet skal sikre stabilt og billigt internet til kommunens bygninger.

 

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: CPK-Gruppen ApS. og Claus Dalsgaard A/S

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send en sikker besked

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk