Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Ombygning og udvidelse af tandklinik, på Baltorpskolen, afdeling Grantoften.

Tidsplan: november 2018 - april 2019

Bygherre: Ballerup Kommune

Totalrådgiver: Torkil Laursen

Entreprenør: Hans Henning Nielsen A/S

Vi etablerer enkeltrettede cykelstier på begge sider af Metalbuen, fra Ballerup Byvej til rundkørslen med Industriparken, for at forbedre trafiksikkerheden på strækningen. Derudover ombygges krydset Metalbuen/Ballerup Byvej, således at der fremover bliver en separat venstresvingsbane, og en kombineret ligeud-/højresvingsbane, for at forbedre fremkommeligheden på strækningen.

Tidsplan: Projektet udføres fra den 1. april til den 7. juni 2019.

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil A/S.

Ballerup Kommune afspærrer Bybuen for gennemkørende biltrafik ved det igangværende byggeri.

Afspærringen sker i perioden onsdag 8. maj 2019 til og med 30. juni 2019. Det vil stadig være muligt for fodgængere og cyklister at passere byggepladsen på fortovet og cykelbanen i vejens vestlige side.

Afspærringen sker af hensyn til trafiksikkerheden for fodgængere og cyklister.

I perioden kører servicebus linje 834 ad Torvevej og Ballerup Boulevard til Lilletoften og stopper ekstraordinært ved Center Syd.

For yderligere spørgsmål, kontakt Team Mobilitet på c-bem-mobilitet@balk.dk

Politikerne i Ballerup Kommune har besluttet, at spildevand og regnvand skal løbe i hver sit rørsystem i hele Ballerup Kommune i 2050. Projektet skal forberede kloaksystemet til fremtidens vejr og sikre vores vandmiljø bedre.

På Hold-An Vej og Linde Alle skal Novafos i gang med at lægge nye rør til spildevand og regnvand. Når rørene er lagt, anlægger Ballerup Kommune en ny cykelsti på Linde Alle, ml. Hold-an Vej og Centrumgaden.

Hold-An Vej og Linde Alle Arbejdet på Hold-An Vej og Linde Alle giver ændringer i trafikken. Omlægninger og afspærringer vil fremgå af skilte i området.

Maj – november
Arbejdet gik efter planen i gang i starten af maj, men er midlertidigt standset, da Novafos’ entreprenør har indgivet konkursbegæring. Novafos arbejder på hurtigst muligligt at finde en løsning, så tidsplanen kan holdes.

Novafos forventer at være færdige midt i oktober 2019. I direkte forlængelse heraf vil Ballerup Kommune anlægge cykelstier på Linde Alle (ml. Hold-an Vej og Centrumgaden), og forventer at være færdige sidste i november 2019.

Arbejdet vil foregå på hverdage mellem kl. 07.00 – 18.00.

Vi vil være i vejen
Mens der arbejdes, kan det desværre ikke undgås at forstyrre din hverdag. Generne forsøges mindsket mest muligt.

Arbejdet kommer til at påvirke trafikken. Afspærringer og omkørsler vil fremgå af skilte i området.

Der kan være støjgener, mens der arbejders.

Bilister og cyklister
Fra slutningen af maj bliver højre side af Hold-An Vej (i retning mod Ballerup Byvej) mellem Gl. Rådhusvej og Baltorpvej lukket for biltrafik og cykeltrafik. Cyklisterne vil blive ledt af en alternativ rute.

Bilisterne vil blive ledt over i venstre side af Hold-An Vej, som bliver indrettet til trafik i begge retninger.

Kollektiv transport
Fra starten af juli bliver Linde Alle spærret for trafik, og busserne på Linde Alle bliver omlagt, så busserne kører til og fra Ballerup Station ad Bydammen.

I denne periode har kommunens servicebusser ikke mulighed for at køre til aktivitetscenter Ballerup på Rolighedsvej 12, 2750 Ballerup. Det vil være muligt at køre til aktivitetscentret i bil i hele arbejdsperioden.

Du kan læse mere om, hvorledes bustrafikken bliver omlagt på www.dinoffentligetransport.dk, ligesom der vil blive informeret i servicebusserne om, hvorledes de kører og hvordan man alternativt kan komme til aktivitetscenteret.

Når Novafos er færdige med at grave
Når Novafos er færdige med at arbejde, genskabes vejene med ny asfalt.

Det første lag asfalt bliver lagt på, når Novafos er færdige med at grave. Efter et års tid, når det første lag har sat sig, bliver det øverste, fine slidlag lagt på.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte os.

Projektleder i Novafos Anders Valentin,
novafos@novafos.dk eller telefon 44 20 80 00.

Projektleder i Ballerup Kommune Wael El-Mahmoud,
waee@balk.dk eller telefon 41 75 01 29.

Du kan følge med i projektet på www.novafos.dk  eller www.ballerup.dk .

Ballerup Kommune anlægger over sommeren et nyt Kulturtorv i forbindelse med Kulturhus Måløv.  Anlægsarbejdet omfatter nye belægninger, ny indretning af parkeringsplads samt etablering af nye plantebede og træer. Torvet vil også fremadrettet få nye bænke og muligheder for ophold i forbindelse med Kulturhus Måløv og bibliotekshaven.

Torvet udformes således at det ved arrangementer planlagt af lokale måløvborgere, kan indrettes med parasoller, flag, stole og borde mv.

I forbindelse med anlægsarbejdet etableres midlertidige adgange til torvet og til Nettos bagvedliggende parkeringsplads.

Tidsplan: Anlægsarbejdet udføres fra d. 17 juni 2019 til medio september 2019. Plantearbejder udføres i efteråret 2019.

Bygherre: Ballerup Kommune. Kontaktperson: Mette Møller-Nielsen;  mml2@balk.dk eller pr. tlf: 2024 0803.

Entreprenør: Arkil

Vi etablerer fire cirkelbump, to krydsningsheller og en hævet flade på Digterparken, for at formindske hastigheden og forbedre trafiksikkerheden på vejen.

Tidsplan: Projektet udføres fra den 17. juni til den 19. juli 2019

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil A/S

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send en sikker besked

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk