Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Vi laver ændringer i krydset og lukker tunnel under Hold-An Vej i foråret 2018. Dette gør vi for at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Tidsplan: Februar – maj 2018

Entreprenør: Arkil A/S, CVR: 15 07 05 44

Kontaktperson i Ballerup Kommune: Natasja Grønbech, Mail: natg@balk.dk

 

Sydlejren ved Flyvestation Værløse forvandles til bolig- og erhvervsområde. Bringevej og dele af Jungshøjvej skal derfor opgraderes. Læs mere her

Tidsplan: December 2017 – medio 2018

Bygherre: Freja Ejendomme A/S

Entreprenør: Arkil 

Rådgiver: NIRAS, kontaktperson er Simon Lumholdt, Mail: SLU@NIRAS.DK

For at sikre mod unødig kørsel og ulovlig parkering i gågaden trafikregulerer vi Centrumgaden med en kombination af permanente og sænkbare pullerter. Arbejdet kommer til at foregå i 2 etaper. Vi starter med at sætte de faste pullerter. Dette arbejde er færdigt ultimo november 2017. Til forsommer 2018 vil de 4 indkørsler med automatiske pullerter være etableret. Læs mere om projektet her. 

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil

Vi etablerer flere parkeringspladser i Ballerup bymidte. Ny parkeringsplads etableres på Rolighedsvej og eksisterende grusparkering på Linde Allé udvides.

Tidsplan: Oktober – november 2017

Entreprenør: Arkil A/S, CVR: 15 07 05 44

Kontaktperson i Ballerup Kommune: Natasja Grønbech, Mail: natg@balk.dk

Vi renoverer og nyanlægger grusstier i naturområder og parker.

Tidsplan: September - oktober 2017 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: Hededanmark A/ S, CVR 2762354

Vi forskønner midterrabatten på den sydligste del af Hold-An vej. Vi planter træer med en underbeplantning af  stauder og græsser.

Tidsplan: September- december 2017

Bygherre: Ballerup kommune

Entreprenør: Malmos A/S, CVR 19 22 69 80

Vi udvider og ombygger børnehuset Valhalla, Egebjerghuse 39

Tidsplan: 1. September 2017 – 1 april 2018

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Tømrermester Gert Fogt A/S, Pedersmindevej 15, 5485 Skamby
Cvr.: 35477101 

Vi etablerer nyt signalanlæg i efteråret 2017. Dette gør vi for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

Tidsplan: Oktober – december 2017

Entreprenør: Barslund A/S, CVR: 10 62 15 77

Kontaktperson i Ballerup Kommune: Malene Skagge Arvid, Mail: bvoe@balk.dk

Vi etablerer nyt signalanlæg i efteråret 2017. Dette gør vi for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

Tidsplan: August – december 2017

Entreprenør: M. J. Eriksson A/S, CVR: 71 43 20 17

Kontaktperson i Ballerup Kommune: Malene Skagge Arvid, Mail: bvoe@balk.dk

Vi moderniserer vej- og stibelysningen i 2/3 af kommunen. Du kan læse mere her.

Tidsplan: September 2015 - december 2017

Entreprenør: Seas-nve Holding A/S, CVR-nr. 25784413

Underentreprenør: Kemp og Lauritzen, CVR-nr. 5747171

Kontakt i Ballerup Kommune:
Team Belysning, telefon: 41 75 02 05, mail: c-bem-belysning@balk.dk

Vi anlægger nyt friareal på ”Pynten”, Søndergårds Allé 1, Måløv samt udfører beplantning m.m. i eksisterende friarealer i området.

Tidsplan: August – december 2017 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: OK Nygaard A/ S, CVR 3539481

Vi anlægger forplads og udearealer ved nyopført fælleshus, Søndergårds Allé 59, Måløv, samt etablerer grønne anlæg ved det nye parkeringsstrøg mellem Søndergårds Allé og fælleshuset.

Tidsplan: Maj – november 2017 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: F. J. Poulsen A/ S, CVR 30714415

Som en del af udviklingen af Måløv Bymidte, forbedres Skolestien mellem Måløv Hovedgade og Måløvhøj Skole, afd. Måløv. Læs mere på projekthjemmesiden her:

Tidsplan: September - Oktober 2017. Skolestien er lukket for færdsel fra mandag den 4. september og cirka tre uger frem, herefter åbnes stien op igen. Anlægsarbejdet afsluttes i efterårsferien.

Bygherre: Ballerup Kommune

Totalrådgiver og byggeledelse: JaJa Architects

Entreprenør: Arkil

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk