Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Vi etablerer fremrykkede busperroner, venstresvingsbaner og kombinerede højresvings- og cykelbaner på Malmparken, for at forbedre fremkommeligheden for bilister og busser.

Tidsplan:
Projektet udføres i to etaper; Etape 1: April – Maj 2018 og Etape 2: September - Oktober 2018 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: Arkil A/ S

Vi laver ændringer i krydset og lukker tunnel under Hold-An Vej i foråret 2018. Dette gør vi for at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Tidsplan: Februar – maj 2018

Entreprenør: Arkil A/S, CVR: 15 07 05 44

Kontaktperson i Ballerup Kommune: Natasja Grønbech, Mail: natg@balk.dk

 

Sydlejren ved Flyvestation Værløse forvandles til bolig- og erhvervsområde. Bringevej og dele af Jungshøjvej skal derfor opgraderes. Læs mere her

Tidsplan: December 2017 – medio 2018

Bygherre: Freja Ejendomme A/S

Entreprenør: Arkil 

Rådgiver: NIRAS, kontaktperson er Simon Lumholdt, Mail: SLU@NIRAS.DK

For at sikre mod unødig kørsel og ulovlig parkering i gågaden trafikregulerer vi Centrumgaden med en kombination af permanente og sænkbare pullerter.

De faste permanente pullerter er opsat.

Anlægsarbejdet deles flere etaper.

Lige nu arbejder entreprenøren ved Linde Allé på begge sider

I dagene op til Pinse, støber entreprenøren pullerterne ved Linde Allé. Der kan forekomme støjgener fra betonblanderen. Efter Pinsen støbes der på Sct. Jacobsvej og i den sydlige ende ved Ballerup Centret

Ultimo maj 2018 forventes de 4 indkørsler med automatiske pullerter være etableret. Læs mere om projektet her. 

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil

Vi etablerer flere parkeringspladser i Ballerup bymidte. Ny parkeringsplads etableres på Rolighedsvej og eksisterende grusparkering på Linde Allé udvides.

Tidsplan: Oktober – november 2017

Entreprenør: Arkil A/S, CVR: 15 07 05 44

Kontaktperson i Ballerup Kommune: Natasja Grønbech, Mail: natg@balk.dk

Vi renoverer og nyanlægger grusstier i naturområder og parker.

Tidsplan: September - oktober 2017 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: Hededanmark A/ S, CVR 2762354

Vi forskønner midterrabatten på den sydligste del af Hold-An vej. Vi planter træer med en underbeplantning af  stauder og græsser.

Tidsplan: September- december 2017

Bygherre: Ballerup kommune

Entreprenør: Malmos A/S, CVR 19 22 69 80

Vi udvider og ombygger børnehuset Valhalla, Egebjerghuse 39

Tidsplan: 1. September 2017 – 1 april 2018

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Tømrermester Gert Fogt A/S, Pedersmindevej 15, 5485 Skamby
Cvr.: 35477101 

Vi etablerer nyt signalanlæg i efteråret 2017. Dette gør vi for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

Tidsplan: Oktober – december 2017

Entreprenør: Barslund A/S, CVR: 10 62 15 77

Kontaktperson i Ballerup Kommune: Malene Skagge Arvid, Mail: bvoe@balk.dk

Vi etablerer nyt signalanlæg i efteråret 2017. Dette gør vi for at forbedre trafiksikkerheden og fremkommeligheden.

Tidsplan: August – december 2017

Entreprenør: M. J. Eriksson A/S, CVR: 71 43 20 17

Kontaktperson i Ballerup Kommune: Malene Skagge Arvid, Mail: bvoe@balk.dk

Vi moderniserer vej- og stibelysningen i 2/3 af kommunen. Du kan læse mere her.

Tidsplan: September 2015 - december 2017

Entreprenør: Seas-nve Holding A/S, CVR-nr. 25784413

Underentreprenør: Kemp og Lauritzen, CVR-nr. 5747171

Kontakt i Ballerup Kommune:
Team Belysning, telefon: 41 75 02 05, mail: c-bem-belysning@balk.dk

Vi anlægger nyt friareal på ”Pynten”, Søndergårds Allé 1, Måløv samt udfører beplantning m.m. i eksisterende friarealer i området.

Tidsplan: August – december 2017 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: OK Nygaard A/ S, CVR 3539481

Vi anlægger forplads og udearealer ved nyopført fælleshus, Søndergårds Allé 59, Måløv, samt etablerer grønne anlæg ved det nye parkeringsstrøg mellem Søndergårds Allé og fælleshuset.

Tidsplan: Maj – november 2017 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: F. J. Poulsen A/ S, CVR 30714415

Som en del af udviklingen af Måløv Bymidte, forbedres Skolestien mellem Måløv Hovedgade og Måløvhøj Skole, afd. Måløv. Læs mere på projekthjemmesiden her:

Tidsplan: September - Oktober 2017. Skolestien er lukket for færdsel fra mandag den 4. september og cirka tre uger frem, herefter åbnes stien op igen. Anlægsarbejdet afsluttes i efterårsferien.

Bygherre: Ballerup Kommune

Totalrådgiver og byggeledelse: JaJa Architects

Entreprenør: Arkil

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk