Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Ballerup Kommune skal udskifte broen, da den er i meget dårlig stand.

Dele af p-pladsen tættest på broen vil blive afspærret og brugt til byggeplads, ca. 10 P-pladser. Resten af parkeringspladsen vil være tilgængelig i hele perioden.

Afsætning af børn til Måløvhøj Skole kan også ske ved hallerne.

Tidsplan: Anlægsarbejdet vil blive udført fra uge 46-51

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Kaj Bech

Dele af fortovet langs Steffensbjerg og Eskildsbjerg renoveres.

Renoveringen vil ske på en strækning af i alt ca. 600 m.

Tidsplan: Renoveringen udføres fra uge 47 til uge 51, 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: P. P. Brolægning

Dele af fortovet langs Bueparken renoveres. Renoveringen sker sporadisk og der udskiftes i alt ca. 350 m.

Tidsplan: Renoveringen udføres fra uge 43 til uge 51 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: P. P. Brolægning

Dele af fortovet langs Ellekildevej, Brobyvej og Skovbyvej renoveres. Renoveringen vil ske på en strækning af i alt ca. 600 m.

Tidsplan: Renoveringen udføres fra uge 43 til uge 51 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: P. P. Brolægning

Ballerup Kommune udfører en 1:1 udskiftning af belægning på Møllemosens stamvej. I samme forbindelse udskiftes alle nedløbsbrønde og tilhørende stik.

Tidsplan: Projektet udføres fra den 5. oktober 2020 til ultimo februar 2021.

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: P. P. Brolægning

I efteråret 2020 vil Ballerup Kommune udføre asfaltarbejder på udvalgte strækninger i kommunen. I samme forbindelse renoveres enkelte nedløbsbrønde og tilhørende stik. 

Tidsplan: Efteråret 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Colas A/S

I 2020 vil Ballerup Kommune renoverer 4 broer:

  • 2 stk. træbroer over Harrestrup Å i samarbejde med Glostrup Kommune.
  • 1 stk. træbro for enden af Liljevangsvej ved Måløv Kirke.
  • 1 stk. metalbro over søen ved Søndergårds Allé.

Tidsplan: Projektet udføres i efteråret 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Torvevej udgør i dag en bred barriere i Skovlunde. Som led i udviklingen i bymidten er der ønske om at skabe bedre sammenhæng i bydelen. Trafikale analyser og målinger har vist, at Torvevej kan indsnævres til to spor, uden at det påvirker den trafikale afvikling negativt. Derfor omlægges vejen, så bymidten bliver mere attraktiv, og et sted man har lyst at færdes - også som blød trafikant. Vejens grønne præg fastholdes i den nye udformning.

Du kan indhente yderligere information omkring projektet samt om bymidtens midlertidige trafik – og parkeringsforhold mens anlægsarbejdet pågår her. 

Tidsplan: Projektet udføres fra juni 2020 til december 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Wicotec Kirkebjerg A/S

Ballerup Kommune øger trafiksikkerheden for beboerne i Viften/Gl. Skovlunde. Det har følgende betydning:

  • Ejbyvej: Fartsænkning til 40 km/t med bump på den nordlige del
  • Ejbyvej: Øget tryghed og trafiksikkerhed for skolebørn og bløde trafikanter med en krydsningshelle ved Skovlunde Skole, Afd. Roenlund og en udvidelse af cykelsti og fortov på den sydlige del
  • Boligveje i Viften/Gl. Skovlunde: 40 km/t-hastighedszone – primært med skiltning og bump på enkelte veje

Tidsplan: Efteråret 2020 – Forår 2021

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil

Du kan læse mere om projektet her

Ballerup Kommune er i gang med udskiftning af de sidste Elmåler-skabe i hele kommunen. Ved udskiftning af skabene vil der ved hvert skab kun forekomme vejarbejde i mindre omfang. Og da skabene står i rabatten vil dette arbejde som udgangspunkt ikke påvirke den kørende trafik.

Tidsplan: Projektet udføres fra juni 2020 til oktober 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Bravida A/S

Ballerup Kommune anlægger 2. etape af den nye Banegårdsplads i Ballerup. Mellem det nye husbyggeri på pladsen og Ballerup Station anlægges en plads med ny belægning, beplantning og belysning. På pladsen vil også blive anlagt en vandkunst. 

En del af anlægsarbejderne består også i at anlægge nye handicap-pladser samt taxiholdepladser mellem de nuværende busperroner og den kommende banegårdsplads. 

ballerup.dk/bymidte kan du indhente yderligere information omkring projektet samt om bymidtens midlertidige trafik – og parkeringsforhold mens anlægsarbejdet pågår. 

Tidsplan: Projektet udføres fra maj 2020 - december 2020

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Per Aarsleff A/S med SEAS og Fokdal Springvand

2020-2022 lægger Ballerup Kommune lynhurtigt bredbånd (fiber) mellem egne lokationer

Fibernettet skal sikre stabilt og billigt internet til kommunens bygninger.

 

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: CPK-Gruppen ApS. og Claus Dalsgaard A/S

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send sikker besked

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk