Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Vi anlægger nyt kunstgræs på den eksisterende kunstgræsbane på Marbækvej i Ballerup Idrætsby.

Udover nyt kunstgræs vil der i perioden også blive anlagt nye brønde og flisearealer omkring banen.

Imens anlægsarbejdet er i gang, vil banen og den sideliggende grusbane ikke kunne anvendes.

I august 2018 vil også blive tyndet ud i beplantningen omkring kunstgræsbanen.

Tidsplan: August til oktober 2018

Bygherre: Ballerup Kommune 

Rådgiver: Orbicon          

Entreprenør: WGS (wellnessgroup) A/S

Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til Mette Møller-Nielsen via mail: mml2@balk.dk eller tlf. 20240803.

Kunstgræsbane

Vi etablerer 18 stk. længdeparkeringspladser langs den østlige side af Kærlodden, samt et fortov på indersiden af disse. 

Tidsplan: 4. juni 2018 – 6. juli 2018

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: Arkil A/ S

Vi ombygger krydset Jonstrupvej/Måløvgårdsvej for at skabe bedre oversigtsforhold, samt tydeliggøre vigepligtsforholdene i den knækkede prioritet. Derudover etablerer vi et gennemgående fortov i krydset, samt tilpasses afbøjningen i svinget.

Tidsplan:
4. juni 2018 – 6. juli 2018 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: Arkil A/ S

Vi etablerer fremrykkede busperroner, venstresvingsbaner og kombinerede højresvings- og cykelbaner på Malmparken, for at forbedre fremkommeligheden for bilister og busser.

Tidsplan:
Projektet udføres i to etaper; Etape 1: April – Maj 2018 og Etape 2: September - Oktober 2018 

Bygherre: Ballerup Kommune            

Entreprenør: Arkil A/ S

Sydlejren ved Flyvestation Værløse forvandles til bolig- og erhvervsområde. Bringevej og dele af Jungshøjvej skal derfor opgraderes. Læs mere her

Tidsplan: December 2017 – medio 2018

Bygherre: Freja Ejendomme A/S

Entreprenør: Arkil 

Rådgiver: NIRAS, kontaktperson er Simon Lumholdt, Mail: SLU@NIRAS.DK

Vi moderniserer vej- og stibelysningen i 2/3 af kommunen. Du kan læse mere her.

Tidsplan: September 2015 - august 2018

Entreprenør: Seas-nve Holding A/S, CVR-nr. 25784413

Underentreprenør: Kemp og Lauritzen, CVR-nr. 5747171

Kontakt i Ballerup Kommune:
Team Belysning, telefon: 41 75 02 05, mail: c-bem-belysning@balk.dk

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk