Aktuelle byggepladser

Her kan du se en oversigt over Ballerup Kommunes aktuelle byggepladser:

Ballerup Kommune har i samarbejde med DSB anlagt parkeringspladser på areal mellem Lindevænget og BaneDanmarks baneareal.  Endeligt slidlag etableres i foråret 2020.

Udover nye og flere parkeringspladser suppleres arealet med belysningsmaster. Herudover vil arealer med tæt beplantning blive tyndet ud og træer blive plantet i de nye grønne rabatter.

Parkering, Lindevænget

Tidsplan: Projektet udføres fra den 5. august til medio november 2019

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: Arkil A/S  

Busfremkommelighedsprojektet på Malmparken, som blev etableret i 2018, afsluttes nu ved etablering af midterheller ud for de fremrykkede busstoppesteder. Midterheller kan beskrives som ”midter-øer”, afgrænset med kantsten, som bilister ikke kan køre over. Grunden til at der etableres midterheller på nuværende tidspunkt skyldes, at kommunen er blevet bekendt med, at flere bilister ulovligt overhaler de holdende busser ved at køre ind i modsatte vognbane. I forbindelse med etableringen af midterheller vil der være venstresvingsforbud ved hhv. indkørsel til og udkørsel fra LIDL’s parkeringsplads. Tidsplan: Mandag den 24. februar til fredag den 27. marts 2020.Bygherre: Ballerup KommuneEntreprenør: Arkil A/S

2020-2022 lægger Ballerup Kommune lynhurtigt bredbånd (fiber) mellem egne lokationer

Fibernettet skal sikre stabilt og billigt internet til kommunens bygninger.

 

Bygherre: Ballerup Kommune

Entreprenør: CPK-Gruppen ApS. og Claus Dalsgaard A/S

Kontakt

Ballerup kommune

Team Anlæg

Send en sikker besked

Send venligst mail

c-bem-anlaeg@balk.dk