Arkitekturpolitik & bygningspriser

Ballerup Kommune lægger vægt på spændende og nyskabende byplanlægning og god og ordentlig arkitektur.

Derfor præmierer vi med jævne mellemrum gode byggerier og anlæg.

Bygningsprisen forventes uddelt næste gang i 2018.

OBS! ARRANGEMENTET ER AFLYST PÅ GRUND AF MANGLENDE TILMELDINGER.

 

I anledning af Arkitekturens Dag den 2. oktober 2017 indbydes alle interesserede til et arrangement med overskriften FORSTADENS FINE FÆLLESHUSE

I Ballerup Kommune er der en lang tradition for fælleshuse, som kan danne rammen om fællesskaber, hvad enten der er tale om en enkelt bebyggelse eller en hel bydel.

Kom med på besøg i tre fine og forskellige eksempler på fælleshuse i Ballerup Kommune:

Vingehuset, som blev opført i 1990, er formgivet af billedhuggeren Niels Guttormsen i samarbejde med arkitekt Jan Gudmand-Høyer, inspireret af træbygningskulturen i Nord- og Østeuropa. Navnet henviser til taget, der har form som en fuglevinge.

Fælleshuset ved Malmparken i Skovlunde (opført 2016) er blevet til som et fælles­projekt mellem boligselskabet Baldersbo, dagligvarekæden Lidl og Ballerup Kommune. Bygningen er tegnet af JJW Arkitekter.

Søndergård Fælleshus i Måløv er så nyt, at det endnu ikke er taget i brug. Den cirkelrunde bygning er tegnet af Vandkunsten og ligger på en fornem placering som point-de-vue for enden af en 600 m lang kunstig sø i det nye bykvarter Søndergård.

Vi kører mellem fælleshusene i bus og slutter turen med en forfriskning i det sidste hus, vi besøger.
Turen begynder kl. 15.30, den varer ca. til kl. 18, og den starter og slutter på Måløv Station.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig af hensyn til busbestilling mv.

Tilmelding til Annegitte Hjort - agi@balk.dk - senest fredag den 22. september.

Ballerup Kommunes arkitekturpolitik er rettet mod de professionelle, dvs. bygherrer, arkitekter, entreprenører osv. Men den kan også være til inspiration for kommunens borgere.

Arkitekturpolitik (2012)

Arkitekturpolitikken samler de arkitekturpolitiske tiltag og fastlægger værdier og kvalitetskrav for de fysiske omgivelser​.

Arkitekturpolitiske tiltag i Ballerup

•  arkitektoniske krav til alle projekter, hvor kommunen er grundsælger
•  krav om integreret kunst og kunstnerisk udsmykning
•  brug af arkitekter og kunstnere som konsulenter
•  markering af ”Arkitekturens Dag”
•  præmiering af fine bebyggelser og anlæg
•  udgivelse af kunstguider

Ballerup Kommune belønner:

  • Gode og smukke bygninger
  • God og smuk ombygning eller omfattende istandsættelse af ældre bygninger
  • Gode og smukke anlæg, som bidrager til visuel energi og vitalitet i kommunen, fx park-, sports-, bro-, og haveanlæg

Hvem kan blive tildelt bygningsprisen?
Ballerups bygningspris kan både gives for nybyggeri, ombygning og istandsættelse samt anlæg.

Alle byggerier og anlæg, som er opført siden seneste prisuddeling, er i princippet kandidater til at modtage prisen.

Dommerkomité
Dommerkomitéen består af en arkitekt, en landskabsarkitekt og en billedkunstner samt repræsentanter for Kommunal­bestyrelsen med borgmesteren i spidsen.

Bygningsprisen 1993-2005
Bygningsprisen blev stiftet i 1993. Se præmierede bygninger fra starten og frem til 2005:

Bygningsprisen (1993-2005)

Næste bygningspris i 2018
Næste uddeling af bygningsprisen forventes gennemført i 2018, hvor ordningen har 25 års jubilæum.

Prismodtagere:

Hospice Sønder­gård
Bygherre: OK Fonden
Arkitekt: Henning Larsen Arkitekter A/S

De Gule Sider (domicil)
Bygherre: Aktikon
Arkitekt: Hvidt & Mølgaard

GN Store Nord 
Bygherre: GN Store Nord
Arkitekt: Nobel Arkitekter A/S

Måløv Aksen 
Bygherre: Ballerup Kommune
Arkitekt: Adept Architects og LiW Planning

Hædrende omtale:

Boinstitutionen Rødbo
Bygherre: Københavns Amt og Ballerup Kommune
Arkitekt: Box 25 arkitekter

Børnehuset Søndergård
Bygherre: Ballerup Kommune
Arkitekt: ONV Arkitekter

Rådhusombygningen 
Bygherre: Ballerup Kommune
Arkitekt: Nobel Arkitekter A/S

Prismodtagere:

Firmadomicil til KMD
Arkitekt: KHR Arkitekter A/S
Opført 2004, prisbelønnet i 2005

Børnehuset Fregatten
Arkitekt: ARKOS Arkitekter
Opført 2002, prisbelønnet i 2005

Plejecenter Lundehaven
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S
Opført 2000, prisbelønnet i 2005

Boligbebyggelsen Grønhøj
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Opført 2002, prisbelønnet i 2005

Plejecenter Toftehaven
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Opført 2003, prisbelønnet i 2005

Seniorbofællesskabet Kløvermarken
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Opført 2002, prisbelønnet i 2005

Prismodtagere:

Jakon
Arkitekt: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S
Opført 1999, prisbelønnet i 2000

Hedeparken/Magleparken facaderenovering
Arkitekt: Jensen + Jørgensen + Wohlfeldt Arkitekter A/S
Opført 1999, prisbelønnet i 2000

Neurosearch
Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue A/S
Opført 1999, prisbelønnet i 2000

Platanbuen
Arkitekt: Arkitekttegnestuen Virumgård
Opført 1998, prisbelønnet i 2000

VM-Data
Arkitekt: C. F. Møllers Tegnestue
Opført 1999, prisbelønnet i 2000

Prismodtagere:

Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum
Arkitekt: PHL arkitekter A/S
Opført 1987-96, prisbelønnet i 1997

Skovlunde Kirkegård
Landskabsarkitekt: Malene Hauxner
Opført 1994, prisbelønnet i 1997

Egebuen
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma ApS
Opført 1996, prisbelønnet i 1997

Tøndehvælv
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Opført 1994, prisbelønnet i 1997

Bymure
Arkitekt: billedkunstner Per Kirkeby
Opført 1996, prisbelønnet i 1997

Københavns Dag- og Aftenseminarium, sal
Arkitekt: Rørbæk & Møller Arkitekter ApS
Opført 1995, prisbelønnet i 1997

Rosende omtale:

Egely
Arkitekt: NOVA 5 arkitekter A/S
Opført 1996, rosende omtale i 1997

Egehøj
Arkitekt: Susse Fischer, Eleven Danes Design A/S
Opført 1994, rosende omtale i 1997

Prismodtagere:

Toms Fabrikker
Arkitekt: Arne Jacobsen
Opført 1961, fik ærespris i 1993

A/B Schwenckestræde
Arkitekt: Jørgen & Lasse Andersen
Opført 1988, prisbelønnet i 1993

Ellebo, facaderenovering
Arkitekt: Tegnestuen Blad & Thygesen MAA
Opført 1991, prisbelønnet i 1993

Egebjergtoften
Arkitekt: Arkitektgruppen i Århus A/S
Opført 1990, prisbelønnet i 1993

Vingehuset
Arkitekt: billedkunstner Niels Guttormsen
Opført 1990, prisbelønnet i 1993

Tryg
Arkitekt: Dall & Lindhardtsen A/S
Opført 1991, prisbelønnet i 1993

LK NES
Arkitekt: Helsted, Madsen og Thompson A/S
Opført 1989, prisbelønnet i 1993

Kontakt

Ballerup kommune

Team Plan

Send en sikker besked

Send venligst mail

byplan@balk.dk