Arkitekturpolitik & bygningspriser

Ballerup Kommune lægger vægt på spændende og nyskabende byplanlægning og god og ordentlig arkitektur.

Derfor præmierer vi med jævne mellemrum gode byggerier og anlæg.

Bygningsprisen blev senest uddelt i 2018.

Ballerup Kommunes arkitekturpolitik er rettet mod de professionelle, dvs. bygherrer, arkitekter, entreprenører osv. Men den kan også være til inspiration for kommunens borgere.

Arkitekturpolitik (2012)

Arkitekturpolitikken samler de arkitekturpolitiske tiltag og fastlægger værdier og kvalitetskrav for de fysiske omgivelser​.

Arkitekturpolitiske tiltag i Ballerup

•  arkitektoniske krav til alle projekter, hvor kommunen er grundsælger
•  krav om integreret kunst og kunstnerisk udsmykning
•  brug af arkitekter og kunstnere som konsulenter
•  markering af ”Arkitekturens Dag”
•  præmiering af fine bebyggelser og anlæg
•  udgivelse af kunstguider

Ballerup Kommune belønner:

  • Gode og smukke bygninger
  • God og smuk ombygning eller omfattende istandsættelse af ældre bygninger
  • Gode og smukke anlæg, som bidrager til visuel energi og vitalitet i kommunen, fx park-, sports-, bro-, og haveanlæg

Hvem kan blive tildelt bygningsprisen?
Ballerups bygningspris kan både gives for nybyggeri, ombygning og istandsættelse samt anlæg.

Alle byggerier og anlæg, som er opført siden seneste prisuddeling, er i princippet kandidater til at modtage prisen.

Dommerkomité
Dommerkomitéen består af en arkitekt, en landskabsarkitekt og en billedkunstner samt repræsentanter for Kommunal­bestyrelsen med borgmesteren i spidsen.

Bygningsprisen 1993-2005
Bygningsprisen blev stiftet i 1993. Se præmierede bygninger fra starten og frem til 2005:

Bygningsprisen (1993-2005)

Næste bygningspris i 2018
Næste uddeling af bygningsprisen forventes gennemført i 2018, hvor ordningen har 25 års jubilæum.

Ballerup Kommunes Bygningspris 25 år -  bygningsprisen uddelt for 6. gang

Mandag den 1. oktober  – på Arkitekturens Dag – uddelte Ballerup Kommune ved borgmester Jesper Würtzen fire bygningspriser.

Ballerup Kommune prioriterer spændende, nyskabende byplanlægning og arki­tektur, og sådan har det været i mange år. Derfor var det naturligt, at Ballerup Kommune i 1993 indstiftede en bygningspris, som skal belønne bygherrer i kommunen for at satse på god arkitektur.

Prisen har 25 års jubilæum i år, og det er sjette gang, den uddeles. Kandidaterne findes blandt de projekter, der er realiseret i kommunen siden sidste prisuddeling. Det er ikke kun nybyggeri, der kan præmie­res – det kan fine eksempler på både bygningsrenoveringer og anlæg også.

Uddelingen af Bygningsprisen er en af de helt konkrete måder, hvor­på kommu­nalbestyrelsen kan vise sin påskønnelse af den gode arkitektur og - hvad der er lige så vigtigt - den gode og ambitiøse bygherre. Samtidig er det naturligvis vores håb, at præmieringen kan anspore andre bygherrer til at lægge sig ekstra i selen.

Årets fire prismodtagere repræsenterer alle tre præmieringskategorier:

To private parcelhuse på Tranemosevej, tegnet for M. Mølsted af arkitekt Lars Køhler i samarbejde med Bjerg Arkitektur A/S.

Dobbeltprojektet præmieres for at være et klart og kvalificeret arkitektonisk svar på spørgsmålet om, hvordan vi fornyer og fortætter i det traditionelle parcelhus­kvarter.

To private bygherrer har her udviklet et projekt, der både rummer plads til fællesskab og individualisme. De to huse har med deres skarptskårne formsprog et tydeligt fællesskab og vedkender sig at dele grund, ligesom parkering og indgangssti deles. Husene har dog indbyrdes deres små forskelligheder, og de private haver tilhører tydeligt hver deres bolig. Disse rumlige træk definerer rammerne omkring livet i boligerne, hvor man er fælles når man kommer og går, men også kan være ‘hver for sig’. Den firedobbelte carport betyder desværre, at den traditionelle relation mellem forhave og vej er gået tabt i fortætningen.

Præmierede parcelhuse 2018

....

Kombineret LIDL-butik og beboerhus ved Malmparken, tegnet for Innovater A/S og boligselskabet Baldersbo af JJW Arkitekter A/S.

Stationsområdet har med den nye karakterfulde bygning fået et overbevisende arkitektonisk løft med nye indkøbsmuligheder samt nye rammer omkring foreningsaktiviteter, private selskaber mm.

Byggeriet er opført med gule tegl på både facader og tag, hvilket giver huset et levende og helstøbt udtryk. Den gule farvetone brydes af større og mindre partier i træ samt store vinduespartier og facadepartier i gråt aluminium. Alt i alt et arkitektonisk helstøbt projekt udført i klassiske danske materialer i en velkomponeret form.

Bygningen er et vellykket eksempel på, at kombinationen af en ny butik og et fælles anlæg tilsammen skaber meget mere end hver for sig.

LIDL-beboerhus bygn.pris18

...

Renovering af den almene bebyggelse Korngården, tegnet for Ballerup Almennyttige Boligselskab DAB af Domus Arkitekter.

Korngården er et fornemt eksempel på en helhedsorienteret arkitektonisk reno­vering med fokus på energimæssig, social og økonomisk bæredygtighed. De oprindelige lidt forsagte facader er på en begavet måde erstattet med en arki­tektur med noget på hjerte. Bymæssigt åbner Korngården med de nye port­åbninger, de tværgående stier, multibanen og fælleshuset, sig på en sympatisk måde ud mod omgivelserne. Det er helhedsplanlægning, når den er bedst.

De nye facader er smukt disponerede med gule skærmtegl, fri for mode­strøm­ninger og arkitektoniske krumspring. Renoveringen er et overbevisende bud på en recept til nyt liv i en slumrende forstadsbebyggelse.

Korngården bygningspris 2018

...

Indsnævring af Ballerup Boulevard på en strækning ved Skovlunde, tegnet for Ballerup Kommune af Marianne Levinsen Landskab.

Indsnævringen af en del af Ballerup Boulevard fra firesporet vej til grøn boulevard præmieres for at være et stærkt byplanmæssigt greb, og for sine store rumlige og grønne kvaliteter. Allerede nu ses tegn på, at projektet virker som ‘åbningstræk’ og formår at igangsætte byudviklingen omkring sig, samtidig med at bilisterne og områdets øvrige brugere har fået et nyt, grønt fælles rum.

De reducerede vejbaner har givet plads ikke bare til ‘tilfældigt grønt’ men til små lunde, og opholdssteder langs fortov og cykelsti. Mængden af træer og variatio­nen i træplantningerne vil på sigt give boulevarden sin helt egen karakter som et frodigt byrum og dermed kunne matche størrelsesforholdet på den by, der skal vokse frem langs boulevarden.

Boulevarden bygn.pris18

...

De fire ovenstående projekter er udvalgt til præmiering af en dommerkomité bestående af samt fem repræsentanter for Ballerups kommunalbestyrelse med borgmester Jesper Würtzen i spidsen samt to eksterne fagdommere udpeget af Arkitektforeningen: landskabsarkitekt Anne Galmar og bygningsarkitekt Hans Jørgen Vesthardt.

Prisen består af en bronzeplakette til bygherren og et diplom til både bygherre og arkitekt.

 

 

 

 

Prismodtagere:

Hospice Sønder­gård
Bygherre: OK Fonden
Arkitekt: Henning Larsen Arkitekter A/S

De Gule Sider (domicil)
Bygherre: Aktikon
Arkitekt: Hvidt & Mølgaard

GN Store Nord 
Bygherre: GN Store Nord
Arkitekt: Nobel Arkitekter A/S

Måløv Aksen 
Bygherre: Ballerup Kommune
Arkitekt: Adept Architects og LiW Planning

Hædrende omtale:

Boinstitutionen Rødbo
Bygherre: Københavns Amt og Ballerup Kommune
Arkitekt: Box 25 arkitekter

Børnehuset Søndergård
Bygherre: Ballerup Kommune
Arkitekt: ONV Arkitekter

Rådhusombygningen 
Bygherre: Ballerup Kommune
Arkitekt: Nobel Arkitekter A/S

Prismodtagere:

Firmadomicil til KMD
Arkitekt: KHR Arkitekter A/S
Opført 2004, prisbelønnet i 2005

Børnehuset Fregatten
Arkitekt: ARKOS Arkitekter
Opført 2002, prisbelønnet i 2005

Plejecenter Lundehaven
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma A/S
Opført 2000, prisbelønnet i 2005

Boligbebyggelsen Grønhøj
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Opført 2002, prisbelønnet i 2005

Plejecenter Toftehaven
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Opført 2003, prisbelønnet i 2005

Seniorbofællesskabet Kløvermarken
Arkitekt: Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
Opført 2002, prisbelønnet i 2005

Prismodtagere:

Jakon
Arkitekt: Fogh & Følner Arkitektfirma A/S
Opført 1999, prisbelønnet i 2000

Hedeparken/Magleparken facaderenovering
Arkitekt: Jensen + Jørgensen + Wohlfeldt Arkitekter A/S
Opført 1999, prisbelønnet i 2000

Neurosearch
Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue A/S
Opført 1999, prisbelønnet i 2000

Platanbuen
Arkitekt: Arkitekttegnestuen Virumgård
Opført 1998, prisbelønnet i 2000

VM-Data
Arkitekt: C. F. Møllers Tegnestue
Opført 1999, prisbelønnet i 2000

Prismodtagere:

Ingeniørhøjskolen Københavns Teknikum
Arkitekt: PHL arkitekter A/S
Opført 1987-96, prisbelønnet i 1997

Skovlunde Kirkegård
Landskabsarkitekt: Malene Hauxner
Opført 1994, prisbelønnet i 1997

Egebuen
Arkitekt: Lundgaard & Tranberg Arkitektfirma ApS
Opført 1996, prisbelønnet i 1997

Tøndehvælv
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
Opført 1994, prisbelønnet i 1997

Bymure
Arkitekt: billedkunstner Per Kirkeby
Opført 1996, prisbelønnet i 1997

Københavns Dag- og Aftenseminarium, sal
Arkitekt: Rørbæk & Møller Arkitekter ApS
Opført 1995, prisbelønnet i 1997

Rosende omtale:

Egely
Arkitekt: NOVA 5 arkitekter A/S
Opført 1996, rosende omtale i 1997

Egehøj
Arkitekt: Susse Fischer, Eleven Danes Design A/S
Opført 1994, rosende omtale i 1997

Prismodtagere:

Toms Fabrikker
Arkitekt: Arne Jacobsen
Opført 1961, fik ærespris i 1993

A/B Schwenckestræde
Arkitekt: Jørgen & Lasse Andersen
Opført 1988, prisbelønnet i 1993

Ellebo, facaderenovering
Arkitekt: Tegnestuen Blad & Thygesen MAA
Opført 1991, prisbelønnet i 1993

Egebjergtoften
Arkitekt: Arkitektgruppen i Århus A/S
Opført 1990, prisbelønnet i 1993

Vingehuset
Arkitekt: billedkunstner Niels Guttormsen
Opført 1990, prisbelønnet i 1993

Tryg
Arkitekt: Dall & Lindhardtsen A/S
Opført 1991, prisbelønnet i 1993

LK NES
Arkitekt: Helsted, Madsen og Thompson A/S
Opført 1989, prisbelønnet i 1993

Kontakt

Ballerup kommune

Team Plan

Send sikker besked

Send venligst mail

byplan@balk.dk